Workshop om flimmerproblematikk

Workshopen vil ta for seg erfaringen med høye flimmerverdier målt i forbindelse med innføring av store vindparker.

Publisert 01. mars 2021

Ole Christian Spro

Forsker, Sintef

Bildet viser vindmøllepark i LOM

Selv om det finnes standarder og regelverk som dekker dette, oppleves flimmerproblematikk for noen vindparker. Det er fordelaktig om slike problemer kan identifiseres under planleggingsfasen istedenfor etter byggeslutt.

SINTEF Energi, REN og PQA har et prosjektinitiativ på flimmerproblematikk for å avklare metodebruk og informasjonskrav som kan avdekke situasjoner med flimmerproblematikk.

Relevante aktører vil dele sine erfaringer og initiativtagerne vil presentere om metoder og om et pågående prosjekt (RENstøy).

Les mer her om program og påmelding. Arrangementet er gratis.

Annonse

Annonsen viser bilde av kabelbeskytter ifra Parma Plast og forklarende tekst