Tid for prisjustering i REN sin kostnadskatalog

Det er bra at bruken av REN kostnadskatalog har økt de siste årene etter at vi kom med et nytt verktøy som hjelper til med å regne ut og følge opp anleggsbidrag i henhold til nytt regelverk.

Publisert 24. januar 2022

Magne Solheim

Prosjektleder

Siden 1999 har REN forsynt bransjen med en såkalt «REN-pris» som skal gi et bilde av hva et anlegg bør koste når en har et minimum av informasjon om hva som skal bygges. Denne er satt sammen av ressurser (timer) og materiell der enhetsprisene for dette oppdateres minst en gang pr år.

Ressursprisene beregnes ut fra tall fra SSB, der vi har et bra opplegg for å justere disse både for maskin, og mannskapsressurser årlig.

Materiellprisene er litt annerledes. For å følge markedsprisene tettest mulig skulle vi ha oppdatert disse oftere, men det er forholdsvis ressurskrevende med den metodikken vi har i dag. Vi har planer om å automatisere beregningene, men dette krever en del omlegging av systemene våre og et bedre opplegg for å knytte markedsbasert materiell mot vår definisjon av materiellet. Det vil også være nødvendig at våre kunder kan laste inn egne priser i en mer automatisert prosess. Dette ligger i våre planer for videreutvikling av verktøyet.

Inntil dette er på plass ber vi deg som kunde om å sende inn prislister til oss. Disse benytter vi både til å beregne RENs (gjennomsnitts-)pris, i tillegg til at hvert selskaps priser blir tilgjengelig i kalkylemodulen når man benytter selskapskalkyle modus.

Det er sendt ut e-post til alle administratorer i REN Verktøy med anmodning om å sende inn materiellprislister. I dag, mandag 24. januar, var satt som frist for innsendelse. Vi fått inn en del prislister, men vi ønsker oss mange flere for å få et bredest mulig bilde av prisene. For at v i skal komme i mål til månedsskiftet februar/mars med justerte priser blir så siste frist innsendelse fredag 28. januar. Listene kan sendes på e-post til Magne Solheim.

Annonse