Temadager Nettstasjon kommer til Trondheim

Tar vi hensyn til all relevant kunnskap og forventninger når vi skal prosjektere nettstasjoner og distribusjonsnettet riktig?

Publisert 02. desember 2022

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

15-16. februar 2023 arrangerer vi Temadager Nettstasjon i Trondheim der du som arbeider med prosjektering og forvaltning av distribusjonsnettet endelig kan møtes igjen for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Norske nettselskap står overfor store utfordringer i årene som kommer. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor svært viktig og økonomisk fornuftig å utnytte eksisterende nettet optimalt og å prosjektere nye nett som sikrer god kvalitet til sluttkundene.

På Temadager Nettstasjon får du høre om hvilke erfaringer andre, som har samme utfordringer som deg, har gjort og hvilke løsninger de har valgt for å håndtere disse. Prosjektering vil være temadagenes hovedtema. Les mer om temadagene på https://www.ren.no/arrangement/temadager-nettstasjon

Annonse

Annonsen viser bilde av strømtrafo