Status materiell til Ukraina

Krigen i Ukraina pågått i over 300 dager og ødeleggelsene i forsyningsnettet er omfattende.

Publisert 22. desember 2022

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

Bildet viser foredrag om status på bistand i Ukraina
På Regionalnettsdagene fikk deltakerne høre om hvilken bistand som er sendt til Ukraina

Det foregår et intenst arbeid med innsamling av elverksmateriell som kan doneres til Ukraina. De siste ukene har vært svært hektisk, men vi har kommet oss godt igjennom dette.

I løpet av året er det totalt utvekslet mer enn 500 e-poster mellom Hege Sveaas Fadum i NVE og undertegnede, og de fleste omhandler bistandsarbeidet.

Per nå er det sendt fem forsendelser med elverksmateriell til Ukraina, mange flere forsendelser er planlagte.

Takk for alle henvendelser vi har fått. Vi har laget en beskrivelse på hvordan du går frem når det er ønske om å sende materiell. Denne beskrivelse kan dere lese her:

Per dags dato har vi ca. 50 henvendelser vi følger opp. Bare i løpet av siste uken har følgende blitt meldt inn (dette er ikke en utfyllende liste):

  • Mer en åtte aggregat - det minste på 32KVA og det største på 1100KVA
  • Én liftbil
  • Én damp generator på 11 kV 6MVA
  • 50-60 paller med isolatorer U-160
  • Flere tromler med 36kV kabler, Procab leverer endeavsluttinger
  • Diverse linjemateriell
  • Fordelingstransformatorer fra Møre transformator
  • 14 arbeidsbiler

Når vi er ferdige med å sende dette materiellet kommer vi til å kunne informere mer omgående om arbeidet, men per dags dato må vi holde søkelys på det som er viktigste nemlig å få hjelpen frem.

Vi setter stor pris på det arbeidet og innsatsen som er og blir gjort, og det føles bra og riktig at vi kan bidra til dette arbeidet.

Med det så passer vi på å ønske god Jul og et riktig godt nytt år!

Annonse

Annonsen viser logoen til Linjeservice AS