Status beredskap

På et av våre møter med NVE ble det stilt spørsmål om REN på noen måte kunne bidra dersom pandemien ble langvarig, og det ble vanskelig med materielltilgangen. Svaret på dette må være at samarbeid mellom KBO-enhetene og RENberedskap er en god plattform for dette.

Publisert 19. juni 2020

Magnus Johansson

Prosjektleder

Stort sett går alt som vanlig og pr i dag er det ikke en stor utfordring med materielltilgang, men noe vedlikeholdsarbeid er satt på vent grunnet usikkerheten om tilgangen på nødvendige reservedeler kan fremskaffes. Beredskapslageret på Stord er akkurat nå benyttet til mellomlagring av deler som skal brukes i en ny stasjon siden byggestarten er utsatt.

Utenom sjøkabler så har vi ikke noe lager av utstyr ennå, men vi har RENberedskap som gir en mulighet for deling av materiell og samarbeid. Alle selskaper har et eget lager av materiell og det er langt fra alt som er registrert i beredskapsdatabasen. Dersom denne situasjonen blir langvarig kan en dugnad være med på å trekke ned utfordringene ved at alle registrer sitt materiell i beredskapsdatabasen slik at bransjen vet hva som finnes av utstyr om noe skulle oppstå.

Annonse

Bildet viser logo til Hexatronic og teksten Innovative løsninger for fiberoptiske nettverk

Den 25. mai arrangerte REN et webinar for KBO-enhetene som samlet i overkant av 70 personer. I tillegg stilte NVE og DSB i panelet sammen med flere fra REN, og panelet besto dermed av mer enn 10 personer.

I tillegg til en gjennomgang av det NVE har fått rapportert i forbindelse med pandemien så ble det en gjennomgang av funksjonaliteten i RENberedskap, samt de pågående Optimal Beredskap-prosjektene.

RME avsluttet webinaret med å gi en gjennomgang av hvordan inntektsrammen påvirkes av en investering i beredskapsmateriell.

Det vil bli lansert et eget webinar om den kommende investeringen i Transformatorberedskap på høsten.

Det er viktig å presisere at REN kan ikke pålegge noen å dele informasjon om materiell som ikke er kjøpt via noen myndighetsordning. Slik vi kjenner selskapene så ønsker de fleste å bistå hvis det er muligheter. BKK ved Kåre Johan Fredheim fortalte om hendelser der de både hadde lånt utstyr selv, og lånt ut utstyr til andre ved hendelser.

Kundeavdelingen i REN kommer til å følge opp de deltagende selskapene for å høre hvordan vi i REN kan bistå videre.

Spørsmål rettet til beredskaps-databasen kan sendes til Magnus Johansson.

Annonse

Annonsen viser logoen til Solar