Presentasjon av RENstøy på SEST 2022

5-7. september var SINTEF Energi og REN i Nederland på den internasjonale messen SEST - Smart Energy Systems and Technologies for å presenterte RENstøy.

Publisert 04. oktober 2022

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Konferansen SEST er en relativt ny konferanse som ble arrangert første gang i 2018. Tema for konferansen er Smarte energisystemer og teknologier.

Tor Inge Reigstad fra SINTEF Energi presenterte selve artikkelen på en utmerket måte.

Bjørn Inge Oftedal og Tor Inge Reigstad på plass i Nederland
Bjørn Inge Oftedal og Tor Inge Reigstad på plass i Nederland.

Tor Inge har skrevet artikkelen sammen med Bendik Nybakk Torsæter og Henning Taxt i SINTEF Energi. I tillegg har Henrik Kirkeby og Thor Holm i PQA og Bjørn Inge Oftedal i REN bidratt som en del av IPN prosjektet RENstøy.

I prosjektet bidrar også nettselskapene Elvia, Glitre, Lede, Fagne, Mørenett og Tensio TN.

Annonse

Annonsen viser logo til 3M Norge