Prosjekterer du i henhold til NEK 400?

For å kunne prosjektere og utføre lavspenningsdistribusjonsnett må du kjenne til NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner – som er den grunnleggende standarden som skal følges.

Publisert 23. august 2022

Hans Brandtun

Teknisk sjef

Bilde viser en 3D illustrasjon over tilknytning

Hos oss får du kunnskapen du trenger

REN tilbyr nå kurs i NEK 400:2022 både i Oslo og i Bergen.

Standarden ble revidert i mai 2022 og på kurset får du en gjennomgang av de viktigste kapitlene. Vi vil legge spesiell vekt på fordelingssystem og parallelle strømkilder i del 3, beskyttelse for sikkerhet i del 4 og valg av utstyr i del 5.

Dette er viktig kunnskap du må kjenne til slik at du får utført din jobb riktig.

Det er begrenset antall plasser på kurset så meld deg på tidlig for å sikre din plass.