På jakt etter jording i Gardermoen-området!

REN arrangerte kurs i måling og dokumentasjon av jording den 27. - 28. august 2019. Kurset var smekkfullt, med deltakere helt fra Varanger i nord til Jæren i sør.

Publisert 09. september 2019

Kåre Espeland

Prosjektleder

Bildet viser folk i refleksvest og hjelm i utmark. Praktisk demonstrasjon i feltet.
Fra praktisk demonstrasjon i feltet

Kurset i måling og dokumentasjon av jording er et kurs REN har holdt i mange år, og Kåre Espeland og Bjørn Haukanes har reist land og strand rundt i Norge og holdt kurset som bedriftsinterne kurs for ulike nettselskaper. Ofte går flere nettselskaper sammen i en bestilling av kurset, hvor øvelsene foregår på ett av selskapenes anlegg. Kurset på Gardermoen var et åpent kurs, og det merkes at dette er et av RENs mest populære kurs, som var fullbooket lenge før det skulle avholdes. Neste gang kurset skal holdes er på høsten 2020.

Både teori og praktisk

Kurset er praktisk rettet, men tar også for seg målingsteori, utstyr, utføring av målinger og beregninger, hva man skal være obs på, hva normene og forskriftene sier og hvordan man oppfyller deres krav. Teoriundervisningen ble gjennomført på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen, mens de praktiske øvelsene foregikk utendørs i terreng og på Hafslund Nett sine anlegg øst for Gardermoen.

Hvem er dette for?

Kurset passer for de som gjør målinger ute i feltet, samt de som skal bestille, planlegge slike målinger og analysere måleresultat i ettertid. Det er viktig at de som utfører målingene og de som skal analysere måleresultatene har den samme kunnskapen, slik at de kan kommunisere om hvilke tiltak og målemetoder de skal velge for de ulike anleggene. Kursdeltakernes bakgrunn vitnet til en viss grad om hvor tverrfaglig fagfeltet er - de var alt fra montører til konsulenter til planleggere og elektroingeniører.

Annonse

Annonsen viser bilde av måleinstrumenter og utstyr som Megger selger

Tett opplegg

På dag 1 av kurset var det først litt jordingsteori, og teori rundt sikkerhet ved måling, hvilke målemetoder som finnes og teorien bak måling. Deretter visning av utstyr og beskrivelse av hva som skulle foregå ute på anlegg. Etter lunsj dro kurset ut på anlegg og fikk prøve utstyret og metodene, hvor resultatene ble logget i RENblad og beregningsverktøy. De av deltakerne som hadde med seg utstyr fikk også testet det, både på måling av jording og måling av jordresistivitet. Deltakerne var heldige med været - selv om 26.4 grader i skyggen denne dagen kanskje var i overkant når antrekket i utgangspunktet var vernesko, kategori 3 bekledning og hjelm.

På dag 2 var det først en briefing og oppsummering av gårsdagen, med litt teori. Deretter var værgudene såpass snille at de holdt regnbygene unna, og deltakerne fikk da øvd seg ytterligere utendørs på anlegg. Senere på dagen ble resultatene fra målingene og inspeksjonene diskutert, med innhentede tall og bilder fra befaringen i anleggene.

Befaring i forkant

I forkant av kurset fikk REN besøke Hafslund Nett sitt stasjonsanlegg på Hovinmoen, som er under oppføring. Det var både lærerikt og interessant å se byggeprosessen med de utfordringene man står overfor i slike store anlegg. I tillegg fikk vi besøkt de ulike anleggene som kurset skulle besøke i sine praktiske øvelser, og fikk tatt noen bilder som ble brukt i undervisningen.

Annonse

Annonsen viser logoen til Aidon

God gjennomføring

Kåre og Bjørn takker deltakere for en svært hyggelig tid på Gardermoen - med håp om at innholdet i kurset ga mersmak til å ta i bruk metodene og verktøyene for ytterligere måling og dokumentasjon på sine egne anlegg. En ekstra stor takk rettes til Hafslund Nett, for besøket til stasjonsanlegget og for deres tillatelse til å benytte noen av deres anlegg i forbindelse med de praktiske øvelsene.

Ta gjerne kontakt med Kåre Espeland lenkeeller Bjørn Haukanes lenkehvis du har innspill.

Annonse