Nytt styre i REN

Den 9. juni 2021 ble det holdt generalforsamling der nytt styre ble valgt og formålet til REN ble spisset.

Publisert 11. juni 2021

Stig Fretheim

Daglig leder

Bilde av gammel- og ny styreleder
Even Ungersness gir stafettpinnen videre til Anne Sagstuen Nysæther

Lang og tro tjeneste

Even Ungersness går av som styreleder etter å ha vært med fra oppstarten i 1998. Administrasjonen vil gjerne takke Even for en stor innstas for REN og for bransjen gjennom mange år.

I tillegg går Randi Ekehaug fra BKK Nett og Magne Nordnes fra Linea ut av styret. Vi takker Randi og Magne for god innsats i REN gjennom flere år og ønsker de lykke til videre.

Ny styre- og nestleder

Anne Sagstuen Nysæther er valgt inn som ny styreleder. Til daglig jobber hun som direktør for nettstrategier hos Elvia.

Rannveig Eidem Norfolk fra Lyse Elnett tiltrer rollen som nestleder. Hun har siden 2004 sittet som styremedlem i REN.

Her kan du se oversikt over alle styremedlemmene.

Spissing av REN sitt formål

På generalforsamlingen ble følgende tillegg vedtatt:

  • Beredskapsordninger tas inn i forretningsideen

REN justerer selskapets formål gjennom å inkludere det å drive felles beredskapsordninger for energiforsyningen. Dette har vi arbeidet med siden 2014, og det er nå fornuftig å presisere dette i vedtektene. Dette gir fordeler for bransjen da en slipper å bygge opp egne lagre og reparasjonsberedskap for en del større komponentgrupper. REN bygger også nå et nytt lager på Stord som skal inneholde GIS-anlegg, nettransformatorer og sannsynligvis vanlig kabel med skjøter som nå er under utredning.

Selskapets formål er på forretningsmessig basis å utvikle og selge egne standardiserings- og effektiviseringsprodukter samt drive felles beredskapsordninger for energiforsyningen.

  • Hvilket marked skal REN forholde seg til?

Fokusområde til REN skal være Norge og norske kunder, samt forholdet til kunder fra utlandet og i andre bransjer også beskrives.

Selskapets fokusområde skal være Norge, og norske kunder, men REN kan delta i eller lisensiere ut rettigheter til andre selskap ved salg av REN sine produkter til andre land/eller andre bransjer i Norge.

Ideen er å opprettholde REN sitt fokusområde på Norge og norske kunder og eiere. Men med denne presiseringen i vedtektene gis REN muligheten til å få økte inntekter fra utlandet og andre bransjer i Norge. Dersom en oppnår økte inntekter skal dette også komme REN og REN sine eiere og kunder innenfor el nettet til gode, gjennom innovasjon og bedre produkter.

Annonse

Bildet viser logo til EL-tjenester og teksten Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold