Nyheter fra REN

Hva har skjedd i REN i det siste?

Publisert 31. mars 2022

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

I denne sendingen vil du få høre om RENblad 8155 Tilkoblinger som er på høring akkurat nå, vi snakker litt om kommende Temadager Tilknytning anleggsbidrag og elektrifisering og om materiellbistand til Ukraina.

I tillegg vil du få høre om erfaringer i forbindelse med støymålinger i felt fra FoU-prosjektet Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FoL - RENstøy.