Nyheter fra REN - Januar

Få med deg hva REN jobber med for tiden.

Publisert 28. januar 2022

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

I månedens sending vil du få høre Stig Fretheim snakke om hvilke strategiske punkter og fokusområdet REN skal jobbe med i 2022. Kai Solum og Øyvind Slethei forteller om hvilke RENblader som er på høring og sammen med Martin Brandtun vil de fortelle deg hvilke RENblader som er publisert den siste perioden. André Indrearne snakker om endringene i kommende NEK 399 som skal publiseres 1. mars. I tillegg snakker han og Martin om tilknytning og om verktøyet Ledning.

Erik M. Melvær gir deg informasjon om REN sine FoU-prosjekter og Øyvind går nærmere inn på prosjektet Risikobasert identifisering av fornyelsesbehov for kraftledninger. Til slutt i sendingen vil du få høre Magne Solheim snakke om hva som rører seg på beredskapsfronten.

Er det noe du ønsker å ta opp/høre mer om i kommende Nyheter fra REN? Send oss en e-post med forslag.

Annonse

Annonsen viser logoen til Onninen