Hovedinnhold

Vi blir flere!

REN styrker sitt utvikler team

Publisert 15. september 2022

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

Bildet viser Maria Demchenko og Fredrik Lindseth
FV: Maria Demchenko og Fredrik Lindseth på plass i Bergen

Vi sier velkommen til Maria og Fredrik!

Maria Demchenko

Fredrik Lindseth
Fredrik Lindseth er ansatt som IT-utvikler i REN. Her skal han jobbe med videreutvikling av verktøy og HTML-RENblader, i tillegg til REN sin nettside.

Han er utdannet elektronikkingeniør fra høyskolen i Bergen, har en master i fysikk og mikroelektronikk og en sivilingeniørgrad fra universitet i Bergen.

Fredrik kommer fra Frende Forsikring hvor han jobbet med selvbetjent forsikringssalg, nettsiden Frende.no og interne tjenester. Han har også tidligere jobbet som utvikler innenfor kart, plan og regulering.

Annonse

Annonsen viser bilde av kabelbeskytter ifra Parma Plast og forklarende tekst