Nyansettelse i REN - Espen Masvik

Vi ønsker Espen Masvik velkommen som prosjektleder i REN. Han vil ha ansvar for fagområdet Transformatorstasjoner. Han tiltrådte i stillingen 1. juni 2021.

Publisert 04. juni 2021

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

Bildet viser Espen Masvik
Espen Masvik på plass hos REN

Espen Masvik er utdannet sivilingeniør elkraft, og kommer til REN fra stillingen som fagsjef i NEK. Espen fortsetter som leder for NK 99 – Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg i NEK. Denne rollen har Espen også i CENELEC, som leder av TC 99X. I tillegg innehar han rollen som sekretær i NK 64 inntil videre.

Tidligere har Espen jobbet som sjefingeniør i DSB der han hadde ansvaret for forskrift om elektriske forsyningsanlegg og koordinering av tilsyn av nettselskap. Hans erfaring strekker seg fra maritime anlegg til landanlegg, både som prosjekterende og utførende, og han har sågar fagbrev som elektriker.

Han har kontorplass på Torp i Sandefjord.