Ny NEK 400 lansert på Eliaden

Fire år er gått siden NEK 400 ble oppdatert. På Eliaden lanserte NEK ny utgave av NEK400:2022.

Publisert 09. juni 2022

Espen Masvik

Prosjektleder

REN har bidratt tungt i arbeidet og ser frem til en ny versjon. En av de sentrale endringene er ny del om ladeklare bygg som vil gi nettselskapene en ekstra utfordring i beregning av effektbehov samt ny tolkning om hva man skal gjøre med N-leder ved parallell produksjon. Det er også viktig at man prosjekterer lavspennings forsyningsanlegg i henhold til ny NEK400:2022.

Vi utvikler nå kurs med spesielt fokus på nettbransjen og vil tilby dette i høst, både i Oslo og i Bergen.

Kurset retter seg mot ingeniører, planleggere og prosjekterere som vil oppdatere seg på ny NEK400:2022.

Annonse

Annonsen viser bilde av måleinstrumenter og utstyr som Megger selger