Ny impregnering for stolper

Etter Creosub FoU-prosjektet har REN tatt initiativ til to testfelt for nye impregneringsmiddel. Det ene testfeltet ligger på Østlandet, nærmere bestemt på Nordkisa, og det andre testfeltet ligger i Austevoll kommune på Vestlandet.

Publisert 09. september 2019

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

Bildet viser ulike stolper som står på testfeltet med ulik impregneringsmiddel.

Kreosot er et av de eldste og mest virksomme trebeskyttelsesmidler, men er samtidig miljøgiftig og klassifisert som kreftfremkallende. Mange forventer et forbud mot trebeskyttelsesmidlet, og et slikt forbud vil ha alvorlige økonomiske konsekvenser for treindustrien og for nettselskap som brukere av trestolper.

På initiativ fra bransjen satte REN i gang denne videreføringen av prosjektet for å kunne få indikasjoner på om det nye impregneringsmidlet gir god levetid for stolpene. Får vi gode resultater her, kan det nye impregneringsmiddelet Creosub overta for kreosot impregnering.

Hvert av feltene har 80 stolper, og består av:

 • 20 furustolper med kreosot som referanse
 • 20 furustolper med ny impregnering
 • 20 furustolper med saltimpregnering
 • 20 furustolper med ny impregnering og ekstra beskyttelse i jordbåndet

Annonse

Annonsen viser bilde av kabelbeskytter ifra Parma Plast og forklarende tekst

Fremtidens stolper

Prosjektet er viktig for å kunne få indiksjon på om trestolper også kan brukes i fremtiden. I dag har vi flere stolperleverandører som tilbyr stolper av ulike materialer. Det er kompositt med plast og glassfiber, bambus med plast og skum, ubehandlet gran og plast, aluminium og stål. Alle disse har ulike egenskaper og tilhørende fordeler og ulemper.

Det er positivt for bransjen at det er flere produkter å velge imellom. Hovedmålet med dette prosjektet er å vurdere om tre fremdeles er et aktuelt alternativ.

Viktig med flere på laget

Det er pr i dag 14 nettselskap fra Norge og Vattenfall fra Sverige som er med i prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres over 20 år, og ønsket resultat fra prosjektet er å gi indiksjon om hvilket impregneringsmiddel bransjen bør satse på etter kreosot. Testresultatene blir fortløpende tilgjengelig for de som er med i prosjektet.

Hvert selskap betaler 5.000 kr pr. år i 20 år for å være med i prosjektet.

I november kommer Vattenfall på første befaring både på Østlandet og på Vestlandet. Vi håper at første rapport for prosjektet vil foreligge i løpet av året.

Disse selskapene er med i prosjektet:

 • Agder Energi Nett
 • Eidsiva Nett
 • Finnårs Kraftlag
 • Glitre Energi Nett
 • Gudbransdal Energi Nett
 • Hallingdal Kraftnett
 • Helgelandskraft
 • Mørenett
 • NTE Nett
 • SFE Nett
 • Sognekraft
 • Stange Energi Nett
 • Troms Kraft Nett
 • Vattenfall Eldistribution
 • Vesterålekraft Nett

Dette er et viktig prosjekt og prosjektet trenger flere nettselskaper med på laget. Vi håper at alle nettselskaper som vil bruke trestolper i fremtiden ønsker å ta del i dette. Spørsmål og henvendelser kan rettes til Zvonko Tufekcic.

Annonse

Annonse med tekst "Annonsere her? Send mail til post@ren.no"