Bistandsmateriell til Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har i den forbindelse ordnet med en liste over materiell som trengs både på kort og på lengre sikt for å reparere infrastrukturen.

Publisert 21. mars 2022

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

NVE har bedt REN om å bistå i kartleggingen av hvilke materiell både Norske nettselskap og kraftprodusenter, og ikke minst materialleverandører, kan bistå med.

Førstkommende onsdag blir det en orientering i KBO møtet som gjelder registrering av materiell som kan gis som bistand, alternativt med løfte om tilbakekjøp.

Vi merker at flere nettselskaper er positive til å dele av sitt materiale. Samtidig så er det svært viktig å tenke på sin egen beredskap.

Et mer utstrakt bruk av REN Beredskap kan være med på å løse en del av denne utfordringen. I første omgang så er det viktig å komme i gang med registreringen av materiell som selskapene har.

Annonse

Annonsen viser logoen til Rejlers

I listen som er oversendt har Ukraina mye 6 kV. Vi tror vel at dette er det samme som i Norge blir omtalt som 5,5kV spenningsnivå, med en maksimal spenning på 7,2kV.

Dette er et spenningsnivå som er på vei ut i Norge og muligens så står det en del brukbart materiell som kan benyttes i Ukraina. Også 110kV er en spenning som brukes mye, og dette er en spenning som flere selskaper faser ut.

Det er mye spørsmål rundt det praktiske på en slik henvendelse fra Ukraina og vi har ikke alle svarene. Det viktigste nå er å komme i gang med registrering av materiell samtidig som vi bruker tiden til å løse det praktiske rundt håndteringen av dette.

Leverandører som ønsker å bidra kan gjerne ta kontakt med Magnus Johansson på telefon 47483829 eller e-post magnus@ren.no

Informasjonsmøte 24. mars kl. 15:00

REN vil holde et informasjonsmøte torsdag 24. mars kl. 15:00 der det blir mulig å stille spørsmål. Den som vil delta må selv holde av tiden i kalenderen og gå inn i møtet via denne lenken.

Annonse

Annonsen viser logoen til Rejlers