Malene i REN kalkyle er oppdatert med årets priser!

Uken før påske ble det lagt inn nye REN-priser i vårt kalkyleverktøy. Oppdateringen er ganske omfattende, og er basert på selskapspriser innsendt av våre kunder.

Publisert 21. april 2022

Magne Solheim

Prosjektleder

Det viser seg at prisene har steget en god del mer enn KPI som vi pleier å bruke. I snitt har materiellprisene steget med 26,7 %, men det er store variasjoner innenfor de ulike materielltypene. Størsteparten av økningen skyldes høyere metallpriser, men også andre råvarepriser har gått opp, i tillegg til at det til tider er knapphet på produksjonskapasitet, som også skrur opp prisene.

For ressurser er situasjonen litt annerledes. Vi benytter SSB sine tall, og kalkulerer etter en metode beskrevet i dokumentet «Kostnadsoppbygging» som finnes under «hjelp» menyen i kalkyleverktøyet. En ny versjon av denne med årets tall er på vei ut i disse dager, der det gis detaljert informasjon om prisjusteringen for ressurser. Noen hovedpunkter, timepris:

Montør: fra 715til 742 - Økning: 3,65 %

Ingeniør: fra 867 til 878 - Økning: 1,30 %

Gravemaskin: fra 599 til 638 - Økning: 5,62 %

Annonse

Annonse viser logoen til Hitachi ABB