Kostnadsrapportering regionalnett

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering.

Publisert 12. august 2021

Martin Brandtun

Prosjektleder

Bildet viser høyspentanlegg i solnedgang

I REN sitt prosjektsystem er det bygget opp en detaljert kostnadskatalog for distribusjonsnett, som er opparbeidet over flere år. Det er påstartet arbeid med kostnadskatalog for regionalnettet og i løpet av året skal den være klar. For å få et godt resultat er det behov for at bransjen sender inn kostnadsdata for både stasjon, luft og kabel.

Vi har laget rapporteringsskjemaer i Excel format som er skreddersydd for innrapportering av kostnadsdata for spenningsnivå 45 - 170 kV.

Du kan lese mer og laste ned skjemaer her.

Annonse

Annonsen viser bildet av en skrellet mandarin med følgende tekst: Halve jobben er allerede gjort! PROlight-TW har ingen felles ytterkappe som må avmantles.