Investering i beredskapsmateriell for GIS-anlegg

RENs datterselskap REN GIS-Beredskap AS er i ferd med å anskaffe reservedeler og annet materiell i prosjektet «Optimal Beredskap for norske kraftnett». Selskapet står for innkjøp på vegne av anleggseierne, og når alt er kjøpt inn, og satt på lager, overtar et sameie det videre eierskapet.

Publisert 12. november 2020

Magne Solheim

Prosjektleder

Bildet viser en illustrasjon over en fremstilling av et fremtidig lager
Fremstilling av fremtidig lager

Veien videre

REN GIS-Beredskap vil stå for den videre driften av beredskapsordning, og administrere sameiet. Totalt budsjett for innkjøpet er på 93 MNOK som inkluderer en andel av et lagerpåbygg for å huse det nye reservemateriellet sammen med Transformatorberedskap og Jordkabelberedskap.

Investeringsbeslutningene gjøres etter hvert som kontrakter og pristilbud er ferdig forhandlet, og kontrakt med Siemens Energy er allerede inngått. Forhandlinger med Hitachi ABB Power Grids pågår nå, og utlysing av konkurranse for levering av mobile GIS vil gjøres i løpet av 1. kvartal 2021. Dette vil være en konkurranse i henhold til «Lov om Offentlige Anskaffelser», og er underlagt et forholdsvis strengt regelverk. Vi er i ferd med å innhente informasjon fra relevante leverandører i disse dager.

Gjennom prosessen med å gjøre disse innkjøpene vil vi få kunnskap som vi kommer til å benytte til utarbeidelse av RENblad i ettertid. Dette vil gjelde både tekniske løsninger for selve anleggene, og tilhørende vern og kontrollanlegg.

Bilde viser eksempel på mobilt GIS fra GE
GIS er kompakt, og brukes mer og mer i nye anlegg

Annonse

Annonsen viser bildet av en skrellet mandarin med følgende tekst: Halve jobben er allerede gjort! PROlight-TW har ingen felles ytterkappe som må avmantles.