Fremdeles behov for bistandsmateriell i Ukraina

Krigen i Ukraina fortsetter. Russlands invasjon har ført til store og omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har derfor sendt en liste over materiell som trengs både på kort og på lengre sikt for å reparere infrastrukturen til flere land i håp om at vi kan hjelpe.

Publisert 25. april 2022

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

NVE har bedt REN om å bistå i kartleggingen av hvilke materiell både Norske nettselskap og kraftprodusenter, og ikke minst materialleverandører, kan bistå med.

Et mer utstrakt bruk av REN Beredskap kan være med på å løse en del av denne utfordringen. Det er tilrettelagt for registering som enten gis som bistand eller gjenkjøp. Løsningen er selvforklarende, men er det spørsmål så bistår vi svært gjerne.

Vi merker at flere nettselskaper er positive til å dele av sitt materiale, men samtidig er det svært viktig å tenke på sin egen beredskap.

Uansett er det viktig å komme i gang med registreringen av materiell som selskapene har mulighet til å sende.

Røros E-verk og Enida har begge registrert materiell som kan sendes til Ukraina, men for å arrangere en transport så trenger vi mer materiell.

Røros E-verk ønsket å gi bort en 66/22kV transformator, men etter dialog med Ukraina så takka de nei til denne da denne spenningsnivå ikke passet i deres nett.

Det er mange spørsmål rundt det praktiske på en slik henvendelse fra Ukraina og vi har ikke alle svarene, men ved spørsmål så er det bare å sende disse så avklarer vi dette med relevante myndigheter.

Utstyrslista som er oppdatert, ligger nå på REN Beredskap og grunnen til dette er at den er unntatt offentligheten. For å få tilgang så må du logge inn via en to-faktor innlogging på min side på www.ren.no. Denne liste skal ikke distribueres videre til aktører som ikke har til hensikt å bistå med materiell.

Leverandører som ønsker å bidra kan gjerne ta kontakt med Magnus Johansson på telefon 47483829 eller e-post magnus@ren.no.

Annonse

Annonsen viser logo til 3M Norge