Første forsendelse av materiell til Ukraina sendes nå

Vi ser alle at Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har fremdeles et stort behov for hjelp fra andre med å få reparert infrastrukturen sin.

Publisert 03. juni 2022

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

Det har vært avhold flere informasjonsmøter om beredskap til Ukraina. Kort fortalt så samarbeider REN med NVE med å kartlegge hvilket materiell som kan sendes. Denne kartlegging foregår via REN Beredskap og vi har opprettet løsninger som gjør det mulig for leverandører å registrere materiell de kan bistå med.

NVE ved Hege Sveaas Fadum har hatt oppfølgingen med Energy Community og vi har tilbudt materiell ved to anledninger. Det første var en 66/22kV transformator som Røros Elektrisitetsverk ønsket å gi bort, men denne ønsket ikke rådet da den ikke passet. Dette gir oss en trygghet på at det faktisk gjøres en faglig vurdering av materiellet som skal sendes.

Nå har Statnett tilbudt Canadamaster, Enida har tilbudt isolatorer og avspenningsklemmer og Glitre Energi har tilbudt 22kV kabel.

Agder Energi har også tilbudt materiell som vi skal prøve å få registrert på denne forsendelsen.

En stort takk til selskapene som bidrar med materiell.

Det ligger nå en oppdatert liste over hvilket materiell Ukraina trenger på REN Beredskap sin side.

REN bistår fremdeles NVE med kartleggingen av hvilke materiell både norske nettselskap og kraftprodusenter kan bidra med, og ikke minst hvilket materiell leverandørene kan hjelpe med. Vi har i samråd arbeidet med å matche tilbudt materiell med listen som er sendt fra Ukraina. Vi tror det er et stort behov for det enkle materiellet som linjer, isolatorer, klemmer etc. Piggisolatorer er også noe som er etterspurt

Vi merker at flere nettselskaper er positive til å dele av sitt materiale. Samtidig så er det svært viktig å tenke på sin egen beredskap. Et mer utstrakt bruk av REN Beredskap kan være med på å løse en del av denne utfordringen.

Canadamast. Kilde www.sbb.ca.
Canadamast. Kilde www.sbb.ca.

Det er mange spørsmål rundt det praktiske på en slik henvendelse fra Ukraina og vi har ikke alle svarene, men vi får kontinuerlig praktiske erfaringer rundt tematikken.

Krigen er ikke over og dette er kun den første forsendelsen. Vi har tro på at det finnes mer materiell som kan avsettes hos norske selskaper. Materiell kan gis som bistand, alternativt med løfte om tilbakekjøp.

Leverandører som ønsker å bidra kan gjerne ta kontakt med Magnus
Johansson på telefon 47483829 etter e-post magnus@ren.no.

Annonse