Hovedinnhold

Fabrikktest på GIS til beredskap

I månedsskiftet august-september var det klart for fabrikktest av de første GIS som skal leveres til REN GIS-Beredskap. Fabrikktest, eller Factory Acceptance Test (FAT), er vanlig praksis når man bestiller store komponenter i industrien. Testen gjennomføres for at kunden skal være trygg på at komponenten holder lovet kvalitet når den forlater fabrikken.

Publisert 14. oktober 2021

Magne Solheim

Prosjektleder

Bildet viser 8DN8-5 som er rigget for spenningstest
8DN8-5 som er rigget for spenningstest

Anlegget som skal leveres nå er Siemens 8DN8-5, og vår FAT er den første som gjennomføres med fysisk tilstedeværelse for kunder i Europa etter pandemien startet.

Det ble gjennomført to sett med tester - En spenningstest, og en mekanisk test.

I spenningstesten testes holdfastheten i anlegget, i tillegg til at det måles partielle utladninger. Dette sikrer at anlegget tåler de spenninger det kan bli utsatt for i drift, og en vil her finne for eksempel svake avstandsholdere/isolatorer inne i anlegget.

I den mekaniske testen kjøres bryterne, og man tester at de både fungerer ved varierende spenningsforhold på styrespenning, og at brytetidene er innenfor de definerte spesifikasjoner og standarder.

Alle tester var vellykkede, og resultatene er protokollført og signert. Nå gjenstår bare å finne plass til å lagre materiellet inntil nytt lagertilbygg er på plass.

De som var med på testen fra den norske delegasjonen var Nils Nesheim, Magne Solheim, Johnny Kjønås, Kjetil Toftevåg og Per Morten Birkelund.

Bildet viser den norske delegasjonen på testen: Nils Nesheim, Magne Solheim, Johnny Kjønås, Kjetil Toftevåg og Per Morten Birkelund. For anledningen med maske - som var påbudt over alt.
FV: Nils Nesheim, Magne Solheim, Johnny Kjønås, Kjetil Toftevåg og Per Morten Birkelund.

Annonse

Annonsen viser logo til 3M Norge