Én ting er sikkert, webinarer hos REN er kommet for å bli!

I tiden etter 12. mars, har vi erstattet våre kurs og konferanser med over 30 webinarer og nettkurs. Det har gitt oss sterk motivasjon til å satse videre på nettbaserte arrangementer – også etter korona-restriksjonene er opphevet.

Publisert 18. juni 2020

Bjarte Sandal

Avdelingsleder kunde

Bildet viser en illustrasjon med pulter og stoler som står på tastaturet på en pc. Dette for å illustrere klasseromsundervisning digitalt.

Smittevernstiltakene som følge av koronautbruddet medførte at vi umiddelbart kansellerte alle våre fysiske kurs og konferanser på denne siden av sommerferien. Noen av dem er satt opp med nye datoer til høsten, mens andre utgår for denne gang. Kanselleringene er selvsagt kjedelig for oss både faglig og økonomisk, men vi bestemte oss tidlig for å se på situasjonen som en mulighet til å etablere nettbaserte kurs og webinarer.

Siden den gang har vi gjennomført over 30 webinarer og nettkurs, og over 1.500 deltakere har økt sin kunnskap og kompetanse gjennom å delta på dem.

Effektiv læringsplattform og nye muligheter

Nettbaserte arrangement er svært effektive for deltakerne siden man kan få faglig påfyll uten reising, og deltakelse kan fint kombineres med det daglige arbeidet. Vi ser derfor på webinarer og nettkurs som en god mulighet for å komme i tettere kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi opplever en langt større interesse og engasjement for vårt faglige innhold enn tidligere. Over tid bidrar tilbakemeldinger fra REN-brukerne til å styrke kvaliteten på både RENblad og verktøy.

I parallell med å gjennomføre webinar og nettkurs, har vi hatt tett dialog med deltakerne for å samle mest mulig erfaring, tilbakemeldinger og brukeropplevelser. Dette vil være nyttig i arbeidet med å utvikle et godt og helhetlig opplegg for nettbasert kursvirksomhet. Arbeidet vil starte i sommer, og komme i gang i løpet av høsten.

Annonse

Annonsen viser logo til 3M Norge

REN har gode foredragsholdere og paneldeltakere på laget. På webinaret hvor vi presenterte kommende FoU-prosjekter var det hele 17 stk i panelet. Ingen av disse personene satt på samme sted. Vi har også arrangert webinar hvor det ble vist førstehjelp.

Webkurs er nytt for oss, så det var litt omstilling å snakke til et kamera og ikke til personer i et kurslokale. Vi er vant til dialog, så det ble også en læring for oss å få flyt i kurset. Dette er lærdom som vi tar med oss for senere anledninger og justerer litt på opplegget for å få det mer tilrettelagt for web.

Foredragsholder Stein Egil Syversen, Ecare.

Bedriftsinterne nettkurs

Webinarene våre gjennomføres som regel som åpne arrangement hvor hvem som helst kan melde seg på. I tillegg til dette har vi gjennomført en rekke bedriftsinterne nettkurs innen blant annet jording, SHA-planer og risikovurdering. I bedrifts-interne nettkurs er det også enklere å ha direkte dialog med deltakerne gjennom diskusjon og muntlige spørsmål.

Høstens kurs og konferanser

I arbeidet med høstens kurs og konferanser, håper vi å kunne gjennomføre høstens arrangementer også i fysisk form. Vi arbeider tett sammen med konferansehoteller for å finne løsninger som ivaretar alle smitteverntiltak. Samtidig er det viktig for oss å nå ut til deltakere som ikke vil delta fysisk, og ser på løsninger for direktestrømming av både klasseromskurs og temadager.

Hvordan gjennomføres webinarene våre?

Våre webinarer er nettkurs som du kan delta på fra der du er. For å komme i gang så har vi valgt å bruke plattformen Zoom. Den gjør det enkelt både for oss og for deg som deltar. De aller fleste får til å delta med app eller nettleser helt uten IT-kyndig veiledning. Vi vil også prøve ut andre plattformer i tiden fremover.

Zoom har fått noe kritisk medieomtale og REN er bevisst på dette. Vi har satt innstillingene vi trenger for at du som deltaker trygt kan følge webinaret. Et alternativ til å installere Zoom-appen er å delta via Google Chrome (uten utvidelser). Som deltaker på webinaret deler du ikke lyd, bilde eller skjerm fra din PC/telefon.

Når du er påmeldt et webinar, vil du motta en personlig lenke på e-post senest 30 minutter før oppstart. Vi gjør opptak av alle våre webinarer så om tidspunktet ikke passer, meld deg på og du får opptaket tilsendt i etterkant. Opptak vil være tilgjengelig i minst 14 dager.

Har du spørsmål, innspill på tema til webinar eller ønsker å komme med tilbakemeldinger kan du sende oss en mail til arrangement@ren.no

Annonse

Annonsen viser bildet av en skrellet mandarin med følgende tekst: Halve jobben er allerede gjort! PROlight-TW har ingen felles ytterkappe som må avmantles.