Befaring på Statnett sitt transformatorlager

I forbindelse med byggingen av sjøkabellagret, hadde REN en befaring til et av Statnetts beredskapslager for sjøkabel. Slike befaringer gir veldig mye læring på en komprimert tid.

Publisert 17. september 2021

Magne Solheim

Prosjektleder

Bildet viser reisefølge med
Fra Venstre: Bjørn Tandstad, Statkraft, Roald Kleivi Statnett, Magne Solheim, REN, Magnus Johansson, REN, Stig Fretheim, REN, Knut Åge Rasmussen, Haugaland Kraft, Ivar Flatabø, Espen Masvik, REN, Knut Ringsrud, Bjørn Haukanes, REN, Asgeir Mjelve, Elvia, Per Morten Birkelund, REN. Fotograf: Mads Aas

REN har planer om å få sendt ut forespørsel på et tilbygg til det eksisterende beredskapslageret der det vi skal ha plass til materiellet som kjøpes inn i de nye sameiene som etableres nå. Nå foregår det prosjektering og sikring av finansiering av lagret. I den forbindelse fikk vi anledning til å besøke Statnett sitt nyetablerte lager i nærheten av Skien. Det er imponerende å se hva Statnett har fått til på relativt kort tid, og vi fikk en interessant omvisning der vi fikk anledning til å stille spørsmål om løsningene som er valgt. Representanter fra sameierne deltok også, sammen med innleide medarbeidere som støtter REN i arbeidet med å designe og spesifisere løsningene for lagertilbygget.

Prosessen med å designe og spesifisere lagertilbygget er beregnet å være ferdig rundt årsskiftet, og deretter vil det utlyses en konkurranse om totalentreprisen.

Annonse

Annonse viser bilde av fundamentering for kompositt- og stålstolper til fjell