AUS-RENbladene er ute i ny drakt

De som følger med på RENblad-oppdateringer har kanskje lagt merke til at det har ”haglet” med oppdateringer på RENblader med AUS i tittelen. Det skyldes at alle RENbladene som omhandler Arbeid Under Spenning har blitt re-publisert i ny drakt / etter nytt RENblad-design. AUS-bladene har i den forbindelse fått sitt eget utseende/farge, og egen forside.

Publisert 17. juni 2020

Bilde viser forsiden til RENblad 1701 - AUS håndbok

De 61 AUS-RENblader utgjør en ganske stor del av RENs publikasjoner, og de har serienumre fra 1700 til 1899. De er organisert slik:

  1. RENblader 1700 – 1720: Overordnete AUS-RENblader (bl.a. AUS-håndboka 1701) og verktøy (f.eks 1710 Lysbuekalkulator).
  2. RENblader 1721 – 1799: Prosedyreblader for LS AUS
  3. RENblader 1800 – 1899: Prosedyreblader for HS AUS


Mesteparten av AUS-RENbladene består av prosedyrer, som har sitt bestemte format. De beskriver verktøy, sikkerhets-avstander, krav til mannskap og metoder for utførelse etc. for ulike AUS-operasjoner. I arbeidet med overgang til nytt design så har det ikke vært mye endringer på selve prosedyrene og metodene, med unntak av følgende:

  • 1807 AUS utskifting av stolpe ved hjelp av bestående stolpe og mekanisk hjelpeverktøy 12-145 kV
  • 1808 AUS Utskiftning av stolpe med maskin

De har fått omskrevet sine prosedyrer etter gjennomgangen.

Kai Solum er REN AS sin fagmann innen AUS, og han har gjennomgått hvert eneste av RENbladene som er publisert på nytt.

Selv om dette i utgangspunktet dreier seg om en ”facelift”, så vil nok de fleste som jobber AUS ha nytte og glede av å ta en kikk på de ny-publiserte bladene. Det er gjort en god del for å få dem mer helhetlige, lettleste og brukervennlige. Vi har også introdusert en del nye tegninger i noen av bladene, hvor vi har benyttet RENs 3D-tegninger til å lage bedre illustrasjoner enn tidligere

Kai Solum, REN

-Arbeidet med AUS-RENbladene slutter ikke med dette - det er et kontinuerlig arbeid i å benytte nye metoder og verktøy også innen dette fagfeltet. Det gjenstår også fortsatt litt arbeid med å få laget bedre og nye figurer i en del av de RENbladene vi ikke rakk før publisering denne gang, sier Kai.

Har du spørsmål eller kommentarer til RENs AUS-RENblader, eller vil høre mer om RENs produkt AUS-Mentor? Ta kontakt med Kai Solum.

Bilde viser mann som jobber i stolpe med 3-par stangmetoden.
Kai Solum i arbeid med 3-par stangmetoden

Annonse

Bilde viser logoen til ScanPole