Årets viktigste samling innenfor regionalnett og beredskap

Regionalnettsdagene 2022 i desember blir den sjette fysiske samlingen etter to år med pandemi og to gjennomføringer på digital plattform.

Publisert 05. desember 2022

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

Samspillet mellom elektriske komponenter

Vi har et fullspekket program som i store trekk omhandler hvordan vi skal klare å møte det grønne skiftet. Foregående år fikk temaet om tilknytting av store kunder full oppmerksomhet, så i år utvider vi dette med tre innlegg som tar seg av de juridiske tema samt tekniske utfordringer ved bygging og kundeopplevelse.

Noe som vært hovedtema gjennom disse syv år er føljetongen om Sørnettet og valg av systemjording der. I årets program fokuserer vi mer på teknisk byggemåte og oppfyllelse av krav blant annet via innlegget til Kåre Espeland i REN om RENblad 7011 som er ute på høring, samt Engelbrecht Consulting sitt innlegg om jording av mastepunkter og risikovurderinger man gjør i Europa rundt dette. Og hvem vet, muligens så får vi NVE til og si noe om konklusjonen fra utredningen som blitt gjort i Sørnettet.

Arrangementet i år er utvidet med én ekstra dag. Den første dagen holder NVE ved beredskapsavdelingen og dette erstatter beredskapskonferansen som NVE hatt foregående år. Sentralt her er den sikkerhetspolitiske situasjonen og tilgjengelig kraft gjennom vinteren. Muligens får vi også svar på om det er fare for rasjonering i vinter og hvordan dette skal gjennomføres.

Rasjonering blir det garantert ikke på årets utgave av regionalnettdagene. Det blir to middager med festmiddag den 13. desember, et fullspekket program med gode pauser for mingling, samt mulighet til å prate med leverandørene som holder miniutstillinger på konferansen: Melbye, Comrod, EB Elektro, Maxeta, PowerTest, Brødr. Berntsen, OPI, LMHV og Hitachi Energy Norge.

Det gleder oss at Pål Anders Ullevålseter, som nylig kjørte Africa Eco Race, skal ha et innlegg for oss på middagen 13. desember. Det skal bli veldig spennende å høre om Pål sine erfaringer. Etter å ha gjennomført noen lengre rallyer selv så vet jeg at Pål har erfaringer fra både beredskap, standardisering og rasjonering.

Magnus Johansson, Avdelingsleder Beredskap, REN

Vi ser frem til å kunne møtes fysisk igjen!

Det er selvfølgelig mulig å kun delta på den første dagen, NVEs beredskapsdag, for dem som ønsker det.

Annonse