Temadager Vedlikehold

Strømnettet og alle dens komponenter må vedlikeholdes. På Temadager Vedlikehold retter vi fokus på vedlikehold innen ulike virksomhetsområder.

Om temadagene

Norske nettselskap står overfor store utfordringer i årene som kommer. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor svært viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger.

Det kan imidlertid være krevende internt å få nok ressurser til å prioritere vedlikeholdsaktiviteter, i konkurranse med andre presserende oppgaver.

På Temadager Vedlikehold får du høre om hvilke erfaringer andre, som har samme utfordringer som deg, har gjort og hvilke løsninger de har valgt for å håndtere disse. Du vil dermed få innspill og tips til gode argumenter for å prioritere vedlikeholdet og hvordan vedlikeholdsaktiviteter kan gjennomføres på en effektiv måte.

Temadagene er delt i fire hovedtemaer. Første tema på dag 1 er Myndigheter og rammebetingelser, hvor du blant annet får informasjon om relevant regelverk for vedlikehold, standardiseringsarbeid, nye RENblader for vedlikehold samt et interessant innlegg om drift og vedlikehold av energiforsyning med meget spesielle klimatiske og regulatoriske rammebetingelser på Svalbard. Etter lunsj får vi en serie innlegg som tar for seg hvordan en kan styre vedlikeholdsaktivitetene sine på en optimal måte.

På dag 2 får vi høre flere innlegg om hvordan en kan utnytte en økende mengde tilgjengelige data fra tilstandskontroll, sensorer og andre eksterne kilder til vedlikehold og beslutningsstøtte. Vi avslutter med å sette fokus på metoder for avbruddsfritt vedlikehold. Her blir det også en praktisk demo.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som arbeider innen vedlikehold av nettet. Dette er en nyttig møteplass der du får treffe andre som jobber innen samme fagområde.

Program

09:30

Registrering

10:00

Velkommen og innledning

v/ Øyvind Slethei i REN

          

Tema: Myndigheter og rammebetingelser

10:10

DSB informerer om eltilsynslovens krav til vedlikehold

v/ Frode Kyllingstad i DSB

10:35

NVE informerer om energilovens bestemmelser om vedlikehold og hva dette innebærer i praksis

v/ Hege Sveaas Fadum i NVE

11:00

Pause

11:15

Nettselskapets ansvar - konsekvenser av høyesteretts dom i erstatningssøksmål mot nettselskap

v/ Torstein Eivindstad i Simonsen Vogt Wiig

11:45

NK 123 Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet - kan standardisering hjelpe oss å utnytte nettanleggene bedre?

v/ Tommy Lundekvam i NEK og Øyvind Slethei i REN

12:10

Nettforvaltning med spesielle rammebetingelser. Hvordan drifte og vedlikeholde nett i arktis?

v/ Joachim Karlsen i Longyearbyen Lokalstyre

12:35

Muligheter og bruksområder for sensorer og sensorteknologi innen tilstandsovervåkning

v/ Thomas Sjøberg i Disruptive Technologies

13:00

Lunsj

          

Tema: Vedlikeholdsstyring

14:00

Hvordan styre vedlikeholdsaktiviteter optimalt?

v/ Per Schjølberg i NTNU

14:25

Reducing network risks and managing vegetation with the help of satellite data and AI: results of SatnetMonitor Demonstration Project

v/ Antti Jukarainen og Jussi Rikala i HeadPower

14:50

Fagne forteller om sitt prosjekt for å finne riktig vedlikehold for sine transformatorstasjoner

v/ Jan-Erik Fedje i Fagne

15:15

Reliability Centered Maintenance (RCM) - metode og muligheter for å finne riktig vedlikehold

v/ Vebjørn Loen i MainTech

15:40

Pause

16:00

Erfaringer fra gjennomgang av vedlikeholdsprosessen i Hålogaland Kraft Nett - fra overordnet strategi til det operative.

v/ Eidar Tøllefsen i Hålogaland Kraft Nett

16:25

Oppsummering

v/ Øyvind Slethei

16:30

Slutt på dag 1

20:00

Felles middag

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Trenger du overnatting kan du ringe hotellet på 24103000 eller gå inn på hotellets nettside. Overnattingen bestilles og betales av deltakeren selv.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.