Hovedinnhold

Tilknytning anleggsbidrag og elektrifisering

Hvordan kan bransjen legge tilrette for økende grad av elektrifisering og forespørsel om nye nettilknytninger?

Om temadagene

På temadagen vil du få høre om erfaringer og hvordan noen nettselskapene håndterer alle de nye tilknytningene. Myndighetene har tilrettelagt for økt utnyttelse av eksisterende nett, nærmere bestemt tilknytning med vilkår. Vi vil belyse hvilke muligheter og konsekvenser dette har for nettselskapene. NVE vil snakke om det nye regelverket samt relevante forskriftskrav knyttet til beregning av anleggsbidrag. Vi i REN vil gjennomgå aktuelle RENblader, verktøy og avtalemaler som er relevant i tilknytningsprosessen.

Ved større tilknytninger er det mange aktører involvert og samordning er viktig. Mange mener digitalisering er nøkkelen for å tilgjengeliggjøre relevant informasjon. Dette gjelder både KSU og innmeldt effektbehov per enkeltprosjekt. DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering. Status i prosjektet blir presentert.

Ved forespørsel om tilknytning plikter områdekonsesjonær å utrede om det er driftsmessig forsvarlig. FOL skal til enhver tid etterleves og derfor er spenningskvalitet viktig. Vi vil presenterer de foreløpige resultatene fra det pågående FOU-prosjektet RENstøy. Anleggsbidrag er også en viktig del av tilknytningen og ny versjon av REN sin anleggsbidragsmodul blir presentert. Verktøyet legger til rette for gode økonomiske beregninger, samt dokumentasjon av tilknytningsprosessen.

På forrige arrangement ble nettselskapets leveringsplikt av 1000V presisert. Etter dette ble det det etablert en egen arbeidsgruppe som har jobbet med 1000V. Resultater for arbeidsgruppen vil blir gjennomgått.

Ved å delta på denne temadagen vil du få økt forståelse om viktigheten med å ha gode prosesser vedrørende kundetilknytning.

Sentrale emner på temadagene:

 • Myndigheter – rammer
  • Tilknytning med vilkår
 • Koordinering av bransjestandarder
 • Tekniske rammer
  • Driftsmessig forsvarlig
  • Spenningskvalitet
  • Dimensjoneringskriterier
 • Anleggsbidrag

Det kan komme endringer i tema.

Hvem passer det for?

Dette arrangementet er åpent for alle, men passer spesielt for deg som jobber med elektrifisering og tilknytning.

Portrett av André Indrearne

Fagansvarlig

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

E-post:

Mobil: 909 38 792

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering starter

10:00

Velkommen – bakgrunn for årets tema

v/ Bjørn Inge Oftedal og André Indrearne i REN

          

Tema: Tilknytningsavtaler

10:05

Regulatoriske føringer med fokus på anleggsbidrag

v/ Maren Wiig Eriksen og Brita Marje Sørli Fyhn i RME

10:35

Tilknytning av uttakskunder

Robin Aker Jakobsen fra Simonsen Vogt Wiig snakker om tilknytning med vilkår og hvilke justeringer må gjøres i tilknytningsavtalen?

11:05

Pause

11:15

Status på FoU-prosjektet CoFactor

v/ Karen B. Lindberg fra NTNU/Sintef Community

11:45

REN om betinget tilknytning og omsøkt FoU-prosjekt

v/ André Indrearne i REN

11:55

Tekniske vilkår for tilknytning av produksjon

v/ André Indrearne i REN

12:15

Pause

          

Tema: Elektrifisering

12:25

Byggeprosjekt med nullutslipp uavhengig av nett-tilknytning

v/ Morten Kjøren i Ohmia Construction

12:45

Praktisk håndtering av 1000V til oppdrettsanlegg – Måling, jordingssystem og grensesnitt

v/ Bjørn Inge Oftedal i REN

13:00

Lunsj

14:00

Tilknytning fra industriperspektiv

v/ Eivind Norum i Aabø Powerconsulting

14:20

Tilknytning med vilkår: Forutsigbarhet for kunden

v/ Vivi Mathiesen i Heimdall Power

          

Tema: Samhandling mellom aktører i bransjen

14:40

Nettilknytning – Digitalisering av kundereisen. Hvordan løser vi det?

v/ Jørgen Bjørndalen fra DNV

14:55

Samhandling vertikalt på nettnivå

v/ Halvor Lie i Statnett

15:35

Pause med noe å bite i

15:50

Hvordan få til best mulig tilknytning og utnyttelse av nettkapasiteten?

Panelsamtale vedrørende samhandling mellom aktørene

16:20

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Foredragsholdere

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv ved å ringe hotellet på 24 10 30 00 eller sende e-post til booking@olavthon.no.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk-arrangement.
Registrering starter kl. 09.00 den 20. april. Arrangementet starter kl. 10.00.