Hovedinnhold

Temadager Tilknytning og elektrifisering

Hvordan sikre en god kraftforsyning? På temadagen snakker vi om utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for dette.

Om temadagene

Elektrifisering vil øke det norske kraftforbruket betydelig. På temadagen vil du få høre om erfaringer og utfordringer nettselskapene har i forbindelse med hvilke krav de skal stille ved utbygging av infrastruktur for nye kunder. Myndighetene har tilrettelagt for økt utnyttelse av eksisterende nett, nærmere bestemt tilknytning med vilkår. Vi vil belyse hvilke muligheter og konsekvenser dette har for nettselskapene, samt regulatoriske føringer vedrørende nytt regelverk.

Ved større tilknytninger er det mange aktører involvert og samordning er viktig. Mange mener digitalisering er nøkkelen for å tilgjengeliggjøre relevant informasjon. Dette gjelder både KSU og innmeldt effektbehov per enkeltprosjekt. DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering. Status i prosjektet blir presentert.

Ved forespørsel om tilknytning plikter områdekonsesjonær å utrede om det er driftsmessig forsvarlig. FOL skal til enhver tid etterleves og derfor er spenningskvalitet viktig. Vi vil presenterer de foreløpige resultatene fra det pågående FOU-prosjektet RENstøy. Anleggsbidrag er også en viktig del av tilknytningen og ny versjon av REN sin anleggsbidragsmodul blir presentert. Verktøyet legger til rette for gode økonomiske beregninger, samt dokumentasjon av tilknytningsprosessen.

På forrige arrangement ble nettselskapets leveringsplikt av 1000V presisert. Etter dette ble det det etablert en egen arbeidsgruppe som har jobbet med 1000V. Resultater for arbeidsgruppen vil blir gjennomgått.

Ved å delta på denne temadagen vil du få økt forståelse om viktigheten med å ha gode prosesser vedrørende kundetilknytning.

Sentrale emner på temadagene:

  • Myndigheter – rammer
  • - Tilknytning med vilkår
  • Koordinering av bransjestandarder
  • Tekniske rammer
  • - Driftsmessig forsvarlig
  • - Spenningskvalitet
  • - Dimensjoneringskriterier
  • Anleggsbidrag

Det kan komme endringer i tema.

Hvem passer det for?

Dette arrangementet er åpent for alle, men passer spesielt for deg som jobber med elektrifisering og tilknytning.

Portrett av André Indrearne

Fagansvarlig

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

E-post:

Mobil: 909 38 792

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering starter

10:00

Temadagen starter

13:00

Lunsj

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Foredragsholdere

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. For å oppnå rabattpris på kr. 1495,- per natt, per rom må overnattingen bestilles innen 17. februar 2022. Overnatting bestilles av deltakerne selv ved å benytte denne lenken.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk-arrangement.
Registrering starter kl. 09.00 den 20. april. Arrangementet starter kl. 10.00.