Hovedinnhold

Temadager Tilknytning og elektrifisering

Hvordan sikre en god kraftforsyning? På temadagen snakker vi om utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for dette.

Om temadagene

Elektrifisering vil øke det norske kraftforbruket betydelig. På temadagen vil du få høre om erfaringer og utfordringer nettselskapene har i forbindelse med hvilke krav de skal stille ved utbygging av infrastruktur for nye kunder. Myndighetene har tilrettelagt for økt utnyttelse av eksisterende nett, nærmere bestemt tilknytning med vilkår. Vi vil belyse hvilke muligheter og konsekvenser dette har for nettselskapene, samt regulatoriske føringer vedrørende nytt regelverk.

Ved større tilknytninger er det mange aktører involvert og samordning er viktig. Mange mener digitalisering er nøkkelen for å tilgjengeliggjøre relevant informasjon. Dette gjelder både KSU og innmeldt effektbehov per enkeltprosjekt. DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering. Status i prosjektet blir presentert.

Ved forespørsel om tilknytning plikter områdekonsesjonær å utrede om det er driftsmessig forsvarlig. FOL skal til enhver tid etterleves og derfor er spenningskvalitet viktig. Vi vil presenterer de foreløpige resultatene fra det pågående FOU-prosjektet RENstøy. Anleggsbidrag er også en viktig del av tilknytningen og ny versjon av REN sin anleggsbidragsmodul blir presentert. Verktøyet legger til rette for gode økonomiske beregninger, samt dokumentasjon av tilknytningsprosessen.

På forrige arrangement ble nettselskapets leveringsplikt av 1000V presisert. Etter dette ble det det etablert en egen arbeidsgruppe som har jobbet med 1000V. Resultater for arbeidsgruppen vil blir gjennomgått.

Ved å delta på denne temadagen vil du få økt forståelse om viktigheten med å ha gode prosesser vedrørende kundetilknytning.

Sentrale emner på temadagene:

  • Myndigheter – rammer
  • - Tilknytning med vilkår
  • Koordinering av bransjestandarder
  • Tekniske rammer
  • - Driftsmessig forsvarlig
  • - Spenningskvalitet
  • - Dimensjoneringskriterier
  • Anleggsbidrag

Hvem passer det for?

Dette arrangementet er åpent for alle, men passer spesielt for deg som jobber med elektrifisering og tilknytning.

Portrett av André Indrearne

Fagansvarlig

André Indrearne

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 909 38 792

Inntak og kundetilknytning • Distribuert produksjon • Lavspenningsnett • Anleggsbidrag

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering starter

10:00

Temadagen starter

          

Tema: Tilknytningsavtaler

10:15

Regulatoriske føringer

v/ Bjørnar Fladen, RME

10:45

Resultat fra høring av ny nettavtale for transmisjonsnettet

v/ Christopher Aarnseth Ruud, Statnett

11:05

Pause

11:20

Tekniske vilkår for tilknytning av produksjon

v/ André Indrearne, REN

11:40

Tilknytning med vilkår - Bilaterale avtaler for fleksibilitet

v/ Robin Aker Jakobsen, Simonsen Vogt Wiig

12:10

Forskning, prosjekt CoFactor

v/ Karen B. Lindberg, NTNU/Sintef Community

12:40

REN om betinget tilknytning og omsøkt FoU-prosjekt

v/ André Indrearne, REN

13:00

Lunsj

          

Tema: Elektrifisering

14:00

Byggeprosjekt med nullutslipp uavhengig av nett-tilknytning

v/ Morten Kjøren, Ohmia Construction

14:20

Elektriske mobile knuseverk

14:40

Hjelp til regulering av tilknytning med vilkår

15:00

Pause

          

Tema: Samhandling mellom aktører i bransjen

15:10

Innledning til tema

v/ André Indrearne

15:15

DIGIN – Digital samhandling mellom ulike aktører

15:30

Samhandling vertikalt på nettnivå

15:50

Pause

16:10

Hva gjør Nettselskapene for å kunne behandle forespørsler om tilknytning likt?

16:30

Hva er viktig for kunden ved tilknytning?

16:50

Oppsummering og avslutning

v/ André Indrearne

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Foredragsholdere

André Indrearne

Prosjektleder

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. For å oppnå rabattpris på kr. 1495,- må overnattingen bestilles innen 18. oktober. Overnatting bestilles av deltakerne selv her.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat.

Registrering for fysiske deltakere starter kl. 09.00 den 10. november. Arrangementet starter kl. 10.00.

Deltar du digitalt vil du finne lenke til sendingen på MIN SIDE på www.ren.no.