Hovedinnhold

Temadager Kabel

Kabelanlegg er fremtidens forlegningsmetode og på disse temadagene får du mulighet til å oppdaterer deg innenfor temaet.

Om temadagene

På disse temadagene skal vi innom alt fra lover og forskrifter, prosjektering, praktiske utførelser og fremtidige muligheter innen kabelanlegg.

Vi ser på mulighetene for at noen leverandører kan delta med utstilling.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for alle som har interesse og ønsker å lære mer om kabelanlegg.

Portrett av Bjørn Inge Oftedal

Fagansvarlig

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 922 62 240

Nettstasjon • Elektrifisering

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering starter

          

Tema: Kabelanlegg lover og forskrifter

10:00

Innledning av dagen og tema

v/ Bjørn Inge Oftedal i REN

10:10

Ledningsregistreringsforskriften - og tilhørende standard

v/ Geir Myhr Øien i Statens Kartverk

10:30

Forskrift om ledninger i offentlig veg

v/ Jahn Egil Osestad i Simonsen Vogt Wiig

10:50

Bredbåndutbyggingsloven/Ekom-portalen

v/ Grethe Frislie i Nkom

11:05

Rettigheter kabler i grunnen

v/ Robin Aker Jakobsen i Simonsen Vogt Wiig

11:25

Lunsj

          

Tema: Fremtidens kabelanlegg - valg av kabel

12:10

Mer fleksible kabler

v/ Hermod Iversen i Amokabel

12:30

Erfaringer fra testprosjekt TFXP 300

v/ Trond Eide i Elvia

12:50

Standardisering av regionalnettskabel

v/ Vidar Solheim i Elvia

13:10

Brannkrav for kabler

v/ Aleksander Hoel i Nexans

13:30

Pause

          

Tema: Fremtidens kabelanlegg - miljø og bærekraft

14:10

Termoplast som isolasjonsmedium

v/ Kristoffer Berglund i Prysmian Group

14:30

Miljøvennlig kabel

v/ Sintef Energi

14:50

Pause

15:10

Selection of parameters for cable ampacity (capacity)  

v/ George Anders i Anders Consulting Ltd

15:55

Ny rettighetsavtale for kabelanlegg

v/ Robin Aker Jakobsen i Simonsen Vogt Wiig

          

Tema: Fremtidens kabelanlegg - valg av forlegningsmetode

13:50

Innledning om tema miljø og bærekraft

v/ Tommy Lundekvam i NEK

16:15

Skinnepakke i bakken

v/ Remi Helland i Scanelec

16:35

Rørfornying uten graving

v/ Henrik Panman i Kjeldaas

16:55

Oppsummering og avslutning

v/ Bjørn Inge Oftedal i REN

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat.

Registrering for fysiske deltakere starter kl. 09.00 den 16. november. Arrangementet starter kl. 09.30.

De som deltar digitalt får tilsendt lenke til sendingen 1 time før start.

Overnatting

Temadager arrangeres på Thon Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv.

For bestilling, send e-post til post@bristol.no evt. telefon 22 82 60 30. Bestillinger med bestillingskode 161121RENA innen 29. oktober oppnår avtalepris kr 1 795,-.