Hovedinnhold

Beredskapssamarbeid i REN

Det grønne skiftet leder til større belastinger i nettet og forventingene fra kundene blir ikke mindre. Deltar du på dette arrangementet får du høre om hvordan beredskapssamarbeidet i REN fungerer.

Om temadagene

REN har i perioden 2015-2021 gjennomført skattefunnprosjektet Optimal beredskap i Norsk kraftforsyning. Prosjektet har skapt flere konkrete beredskapssamarbeider. Dette sammen med REN sin database for beredskap, REN Beredskap, gir bransjen og deltagende selskaper en god og ikke minst gunstig beredskapsordning som er i tråd med myndighetenes krav.

Gjennom en rekke spennende foredrag fra både teoretiske og praktiske aktører i bransjen, får du kunnskap om hvordan REN samarbeider om beredskap med deltagende selskaper og leverandører. Du får også vite mer om kunnskaps- og erfaringsoverføringer mellom netteiere.

NVE som setter kravene til reparasjons og materiellberedskap er til stede. De presenterer deres krav og tanker om hvordan forskriftene skal danne et godt grunnlag for beredskapsarbeidet.

I tillegg blir det omvisning på beredskapslageret for sjøkabel.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - som netteier/produsent eller leverandør til beredskapsordningene. Dagene favner innom feltene som prosjektet Optimal beredskap i norsk kraftforsyning har omhandlet.

Temadagene er forbeholdt medlemmer i RENberedskap eller deltakere fra selskap/leverandører som har vært delaktig i delprosjektene innunder Optimal beredskap for norsk kraftforsyning. Temadagene er i utgangspunktet ikke åpen for øvrige deltakere, men ønsker du å delta så ta kontakt med Magnus Johansson.

Portrett av Magnus Johansson

Fagansvarlig

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

E-post:

Mobil: 474 83 829

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

10:00

Registrering

          

Tema: Rammene rundt beredskapen

10:30

Åpning/Velkommen

Magnus Johansson i REN ønsker velkommen og forteller om bakgrunnen for samlingen.

10:45

Arbeid i REN

Magne Solheim og Bjørn Haukanes i REN snakker om hvordan man finner frem i REN Beredskap, hendelser så langt og utviklingen til REN Beredskap.

11:00

Materiell bistand til Ukraina

Magnus Johansson fra REN snakker om fremdrift og status.

11:15

Krav til reparasjonsberedskap

Helge Ulsberg fra NVE vil gå nærmere inn på utviklingen av sjøkabelberedskap, beredskap versus konsesjon og rett til drift eller plikt til drift. Han vil også komme inn på vedlikeholds- og kontrollkrav - energilovsforskriften § 3-5 og hvilke krav og forventninger NVE har.

12:00

Pause med lett servering

12:30

Krav til reparasjonsberedskap (fortsettelse)

Hege Sveaas Fadum fra NVE gir oss en oppdatering på økonomisk insentiv i inntektsrammesystemet og snakker om resultater fra tilsyn med reparasjonsberedskap.

13:00

Lagring av beredskapsmateriell

Er beredskapsmateriellet lagret for hendelser eller prosjekt? Hvilket ettersyn krever komponentene?

13:30

Innkjøp av beredskap?

Per Morten Birkelund i REN snakker om erfaringer med anskaffelser og det globale markedet.

14:00

Lunsj

15:00

Uttak av beredskapsmateriell fra REN SKB

Stig Kyrkjeeide fra Mørenett snakker om erfaringer.

15:30

Omvisning på lageret

Bjørn Haukanes fra REN tar oss med på en omvisning på lageret. Dette kombinerer vi med en enkel beverting og mulighet for å prøve lokalprodusert drikke.

18:30

Slutt for dagen

19:30

Middag på hotellet

          

Det kan komme endringer i tidspunkter og program

Overnatting

Temadagene arrangeres på Stord Hotell. For bestilling ring 53 40 25 00. Oppgi REN-391034 for rabattert pris kr 1.395,- innen 14. mars. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv.

Transport til Stord

  • Hurtigbåt fra Bergen eller Flesland kai til Leirvik.
    Flyr du til Bergen kan du ta taxi fra Bergen Lufthavn til Flesland kai der hurtigbåten har anløp. Eventuelt sjekke rutebuss fra Bergen Lufthavn til Flesland kai.
  • Kystbussen
  • Fly - Dat.dk flyr strekningen Oslo - Stord.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk-arrangement siden det er lagt opp til befaring på lageret.