Hovedinnhold

Temadager Beredskap

Øk din kunnskap innen beredskap og krav fra myndigheter, samt hvordan disse kan innfris og utføres. Prosjektering av regionalnett og stasjonsanlegg er sentralt for å få dette til. Du vil også få høre leverandørpresentasjoner fra leverandører GIS, Transformator- og Sjøkabelberedskap har rammeavtaler med.

Om temadagene

Gjennom en rekke spennende foredrag får du kunnskap om hvordan REN jobber med beredskap og du får ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

I tillegg blir det omvisning på beredskapslageret.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - som netteier/produsent eller leverandør til beredskapsordningene. Dagene favner innom feltene som prosjektet Optimal beredskap i norsk kraftforsyning har omhandlet.

Temadagene er forbeholdt medlemmer i RENberedskap eller deltakere fra selskap/leverandører som har vært delaktig i delprosjektene innunder Optimal beredskap for norsk kraftforsyning. Temadagene er i utgangspunktet ikke åpen for øvrige deltakere, men ønsker du å delta så ta kontakt med Magnus Johansson.

Portrett av Magnus Johansson

Fagansvarlig

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

E-post:

Mobil: 474 83 829

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

10:00

Registrering

10:30

Åpning/Velkommen

14:00

Lunsj

15:30

Omvisning på lageret

17:30

Slutt for dagen

19:00

Middag på hotellet

          

Det kan komme endringer i tidspunkter og program

Overnatting

Temadagene arrangeres på Stord Hotel. Overnatting fra kr 1.395,- bestilles og betales av deltakerne selv. For bestilling ring 53 40 25 00. Oppgi REN - 391034 innen 14. mars ved bestilling.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk-arrangement siden det er lagt opp til befaring på lageret.