Hovedinnhold

Temadag Tilknytning – Elektrifisering

Hvordan sikre en god kraftforsyning? På temadagen snakker vi om utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for dette.

Om temadagene

Elektrifisering vil øke det norske kraftforbruket betydelig. På temadagen vil du få høre om erfaringer og utfordringer nettselskapene har i forbindelse med hvilke krav de skal stille ved utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren på land og til vanns. Denne prosessen vil være preget av store investeringer må gjøres, sykliske og ulineære laster med stort innslag av overharmoniske strømmer og spenninger.

RME har presisert nettselskapenes leveringsplikt av 1000V til oppdrettsanlegg. Blir dette den nye bransjestandarden? Hvordan drive en god prosess for å oppnå gode løsninger for både nettselskap og kunde? Disse og flere høyaktuelle problemstillinger vil bli belyst på temadagen.

Ved å delta på denne temadagen vil du få økt forståelse om viktigheten med å ha gode prosesser vedrørende kundetilknytning.

Sentrale emner på temadagene:

  • Lading av ferger
  • Landstrøm i havner
  • Lading av tungtransport på norske veier
  • Andre kunder med store ulineære laster (for eksempel oppdrettsanlegg og datasentre)
  • Erfaringer fra ferjeselskap
  • Erfaringer fra nettselskap


Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer spesielt for deg som arbeider med elektrifisering i ulike firma.

Portrett av Bjørn Inge Oftedal

Fagansvarlig

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 922 62 240

Nettstasjon • Elektrifisering

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

12:00

Velkommen

v/Bjørn Inge Oftedal og André Indrearne, REN

12:05

Tema: Myndigheter - rammer

          

Leveringsplikt/tilknytningsplikt, hva innebærer den?

v/Eirik Eggum, RME

          

Anleggskonsesjon – Regelverk og praktisering

v/NVE konsesjonsavdelingen

12:35

Tema: Elektrifisering i ulike sektorer

          

Innledning tema Elektrifisering i ulike sektorer

v/Bjørn Inge Oftedal, REN

          

Fremtidens luftfart

v/Jan Petter Steinsland, Luftfartstilsynet

          

Elmar, et forskningsprosjekt

v/Eirill Bachmann Mehammer, SINTEF

          

Erfaringer fra nettselskap om 1000V og fiskeoppdrett

v/Stein Valvik, BKK

          

Paneldiskusjon, spørsmål og kommentarer

13:30

Pause frem til kl. 13.40

13:40

Tema: Tilknytningsprosessen

          

Overordnet teknisk avklaring

v/André Indrearne, REN

          

Tilknytningsprosessen sett ifra Statnett

v/Halvor Lie, Statnett

          

Driftsmessig forsvarlig vurdering – vurdering av kapasitet i transmisjonsnettet

v/Synne Garnås, Statnett

          

Tekniske avklaringer med kunden

v/Hans Brandtun, REN

          

Behov for tilknytningskontrakt ved store uttak

v/Ola Eide, Høyspent AS

          

Spørsmål og kommentarer

15:00

Sending slutt for dagen

Vi takker for i dag og ønsker velkommen tilbake i morgen kl. 09:00

Hvordan gjennomføres temadagene?

Det fine med temadagen er at du kan delta fra der du er siden det er et digitalt arrangement. Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post senest 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til kurs- og foredragsholderne via chat.

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i minst 14 dager etter sending.

Arrangementet blir strømmet via Zoom.