Hovedinnhold

Teknisk Konferanse 2021

Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, aktuelle standarder, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Om konferansen

Teknisk Konferanse har hvert år fire-fem hovedteamer. Hvert tema inneholder faglige innlegg fra ulike deler av bransjen, og avsluttes med diskusjon hvor også konferansedeltakere kan delta med sine spørsmål.

Årets hovedteamer er:

 • Planlegging av fremtidens nett
 • Betinget tilknytning
 • Vedlikehold
 • Nytt innen standarder, forskrifter og myndigheter
 • Store nettprosjekter

Hvem passer konferansen for?

Teknisk Konferanse passer for deg som arbeider med tekniske forhold i nettvirksomheten. Om du til daglig har fokus på planlegging, prosjektering, drift eller vedlikehold er ikke avgjørende for om du hører hjemme her. Vi berører temaer relevant for alt dette. Konferansen favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Standplass

Konferansen har en tilhørende utstilling hvor leverandører presenterer materiell og utstyr fra egne standplasser. Bestilling av standplass gjøres her.


Disse utstillerne møter du på Teknisk Konferanse

 • Brødrene Berntsen
 • CSD Sealing Systems
 • Dokflyt
 • EB Elektro
 • EL-Tjeneste
 • Ensto Nor
 • Hyndla
 • iLOQ Norge
 • Jerol Industri AB
 • Lena Metall
 • Linjeservice
 • Melbye Skandinavia Norge
 • Møre Trafo
 • Nexans Norway
 • Norpec
 • Nortelco
 • OPI
 • Pipelife Norge
 • Procab
 • Prysmian Group Norge
 • Rejlers Engineering
 • Roxtec
 • Safebase
 • TE Connectivity Norge
 • Wopas
Portrett av Bjarte Sandal

Fagansvarlig

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

E-post:

Mobil: 913 29 361

Salg og markedsføring • Økonomi og administrasjon • Metodedager • Kurs og konferanser

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering åpner

09:45

Velkommen til årets konferanse

ved Stig Fretheim fra REN

          

Tema: Planlegging av fremtidens nett

10:00

Industriprosjekter realiseres ikke på grunn av manglende nettkapasitet / Konsept for nettforsterkning

Foredragsholder Augusta Pithalice fra BKK Nett

10:20

Kan vi fortsette å fordele nettkapasitet som i dag?

Foredragsholder Jens Robert Grønli fra Elvia

10:40

Datasikkerhet i smarte nett og digitalisering av stasjoner

Foredragsholder Jon-Martin Pettersen Storm fra NVE

11:00

Panelsamtale

11:20

Pause og besøk hos utstillerne

          

Tema: Betinget tilknytning

11:50

Hva sier regelverket?

...og hva kan REN bidra med? Foredragsholder André Indrearne fra REN

12:05

Slik har vårt nettselskap håndtert betinget tilknytning

Foredragsholdere Astrid Margrethe Hilde og Kristoffer Sletten fra Agder Energi Nett

12:30

Hvor trykker skoen?

Hvilke retningslinjer og praksis må etableres for å etterleve forskriftene og betjene kundene på en god måte? Foredragsholder Thea Øverli fra Lede

12:50

Hva er driftsmessig forsvarlig?

Foredragsholder Hans Brandtun fra REN

13:05

Lunsj og besøk hos utstillerne

14:00

Panelsamtale

          

Tema: Vedlikehold

14:20

Styrende dokumenter for vedlikehold

Presentasjon av nye RENblad innen vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsstandarder for ulike anleggstyper. Foredragsholder Øyvind Slethei fra REN

14:40

Utfordringer med planlegging av vedlikehold

Risikovurdering, differensiert vedlikehold, datagrunnlag og -kvalitet, håndtering av avvik og funn, utfordringer med å få personell til å vurdere avvik og feil på samme måte. Foredragsholder Morten Gøytil fra Lede

15:05

Pause

15:15

Risikohåndtering i vedlikeholdsplanleggingen

Foredragsholder Øyvind Slethei fra REN

15:40

Sceneskifte

Konferanseprogrammet fra scenen er slutt for dagen.

          

Utstillerinnhold

16:00

Miniseminar fra utstillere og besøk på utstilling

Utstillerne holdere miniseminar på 20 minutter i egne lokaler. Besøk hos utstillerne i utstillingslokalet. Varighet 60 min.

19:00

Aperitiff og konferansemiddag

Hotell

Teknisk Konferanse arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Bestilling av overnatting gjøres samtidig som bestilling av deltakerplass.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat.

Registrering for fysiske deltakere starter kl. 09.00 den 27. oktober. Arrangementet starter kl. 09.45.

De som deltar digitalt får tilsendt lenke til sendingen 1 time før start.