Hovedinnhold

Teknisk Konferanse 2021

Årets Teknisk Konferanse vil bli arrangert som en hybrid-løsning der man enten deltar fysisk eller digitalt. Påmelding åpner snart.

Om konferansen

Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, normverk, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Teknisk Konferanse har hvert år fire-fem hovedteamer. Hvert tema inneholder faglige innlegg fra ulike deler av bransjen, og avsluttes med diskusjon hvor også konferansedeltakere kan delta med sine spørsmål.

Årets konferanseprogram publiseres i august.

Hvem passer konferansen for?

Teknisk Konferanse passer for deg som arbeider med tekniske forhold i nettvirksomheten. Om du til daglig har fokus på planlegging, prosjektering, drift eller vedlikehold er ikke avgjørende for om du hører hjemme her. Vi berører temaer relevant for alt dette. Konferansen favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Standplass

Konferansen har en tilhørende utstilling hvor leverandører presenterer materiell og utstyr fra egne standplasser. Bestilling av standplass åpner snart.

Portrett av Bjarte Sandal

Fagansvarlig

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

E-post:

Mobil: 913 29 361

Salg og markedsføring • Økonomi og administrasjon • Metodedager • Kurs og konferanser

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

08:30

Registrering åpner

09:30

Konferansen starter

15:00

Sending slutt for dagen

15:00

Besøk utstillerne

19:00

Felles middag

Hotell

Teknisk Konferanse arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Informasjon om rombestilling kommer.