Hovedinnhold

Saksbehandling av inntak

Trenger du å øke kunnskapen din innenfor tilknytning av lavspenningskunder i henhold til NEK 399? Da er dette kurset for deg!

Om kurset

På dette kurset vil du få en opplæring i REN sine RENblad og applikasjoner med hensyn på kundetilknytning. Vi tar deg kort gjennom nettsystemer og vi kommer inn på nettoppbygging.

Du vil også få en gjennomgang av de viktigste punktene i:

  • NEK400 – 2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
  • NEK399 – 2018 Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett
  • RENblad 4100 Lavspenningsnett - Kundetilknytning – Utførelse

Vi vil i tillegg gjøre beregninger av anleggsbidrag ved hjelp av REN sitt web-baserte program, og snakke om teknisk samhandling med installatør ved bruk av det nye programmet Ledning.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som arbeider med kundetilknytning innenfor lavspent leveringspunkt.

Kurset krever ingen forhåndskunnskaper.

Portrett av André Indrearne

Fagansvarlig

André Indrearne

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 909 38 792

Inntak og kundetilknytning • Distribuert produksjon • Lavspenningsnett • Anleggsbidrag

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Sending starter - Velkommen

09:10

Oppbygning av LS-nett

          

Nettsystemer i LS-nett

          

Jording av LS-nett

          

Oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver og spørsmål

11:30

Lunsjpause

12:00

NEK399, RENblad 4100

          

Oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver og spørsmål

13:30

Sending slutt

Velkommen tilbake til dag 2 onsdag 12. mai kl. 12.00.

Foredragsholdere

André Indrearne

Prosjektleder

Martin Brandtun

Prosjektleder

Hans Brandtun

Teknisk sjef / Avdelingsleder Teknisk

Hvordan gjennomføres nettkurset?

Dette er et nettkurs som du kan delta på fra der du er. Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post innen 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til kursholderne via chat.

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i minst 14 dager etter sending.