Hovedinnhold

Regionalnettsdagene

Øk din kunnskap innen prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Du vil også få høre ulike leverandørpresentasjoner i løpet av arrangementet.

Arrangementet er endret fra et hybrid-arrangement til et rent digitalt arrangement.

Om arrangementet

Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Hvem passer det for?

Konferansen passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - enten som netteier, leverandør, konsulent eller entreprenør. Regionalnettsdagene favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Portrett av Magnus Johansson

Fagansvarlig

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

E-post:

Mobil: 474 83 829

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:15

Åpning/velkommen

Magnus Johansson fra REN presenterer dagenes program og innhold

09:25

Det grønne skiftet - får vi det til?

v/ Anne Sofie Ravndal Risnes fra Statnett

09:50

Revidering av kraftberedskapsforskriften og elsikkerhetsprosjektet – NVE informerer

Helge Ulsberg informerer om viktige endringer

10:10

NVEs tilsyn

Hege Sveaas Fadum snakker om tilstandsvurdering og tilsyn – hvordan skal det gjennomføres og hva blir neste års tilsynsfokus?

10:40

Pause

10:50

NEK440 – revidert utgave 2022

Espen Masvik i REN og leder av NK99 snakker om hva som kommer av endringer

11:20

Oppfølging av regelverk/el-ulykker og rapportering

Frode Kyllingstad i DSB snakker om hvordan man skal dokumentere de valg som tas (eier/drivers plikter) og hva DSB ser på tilsyn

11:50

Ekomportalen – krav og muligheter

Grethe Frislie i NKOM forteller om krav til registrering av informasjon

12:10

Praktisk gjennomføring for sanering av kobbernettet

Jan Ingvald Johansen i Telenor snakker om samhandling med nettselskaper

12:40

Nettutvikling og feilsannsynlighet i elektrifiseringens tidsalder

v/ Jonas Alexandersson fra Aabø Powerconsulting

13:00

Lunsj

14:00

Driftsmessig forsvarlig/betinget tilknytting

v/ Hans Brandtun i REN

14:20

Erfaringer fra anlegg

Trond Øksnes fra Elkraftconsult vil framsnakke grundig prosjektering slik at en oppnår gode tekniske løsninger.

14:50

Tilkoblinger – hvordan gjøre det korrekt?

Spiller spenningsrekken noen rolle? Øyvind Slethei fra REN svarer på dette og forteller om nytt RENblad

15:20

Oppsummering og avslutning på dag 1

V/ Magnus Johansson, REN

15:30

Slutt på dag 1

Arrangementet gjennomføres som et rent digitalt arrangement.

Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post senest 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til kurs- og foredragsholderne via chat.

Arrangementet blir strømmet via Vimeo. Om du kan se denne filmen​ vil du kunne se sendingen direkte. Om ikke må du kontakte din IT-avdeling slik at de kan gjøre nødvendige endringer i brannmuren.