Hovedinnhold

Regionalnettsdagene

Øk din kunnskap inne prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Du vil også få høre ulike leverandørpresentasjoner i løpet av arrangementet.

Om arrangementet

Vi samler nettbransjen for å gi deg faglig påfyll! Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Påmelding åpner i august.

Hvem passer det for?

Konferansen passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - enten som netteier, leverandør, konsulent eller entreprenør. Regionalnettsdagene favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Program

Årets program er ennå ikke fastsatt. Vi jobber med saken.

Portrett av Magnus Johansson

Fagansvarlig

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Prosjektleder

E-post:

Mobil: 474 83 829

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering åpner

09:30

Arrangementet starter

Program kommer

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Overnatting

Regionalnettsdagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles av deltakerne selv. Informasjon om pris og lenke til bestilling av overnatting kommer innen kort tid.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat.

Registrering for fysiske deltakere starter kl. 09.00 den 14. desember. Arrangementet starter kl. 09.30.

De som deltar digitalt får tilsendt lenke til sendingen 1 time før start.