Hovedinnhold

Regionalnettsdagene

Øk din kunnskap inne prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Du vil også få høre ulike leverandørpresentasjoner i løpet av arrangementet.

Om arrangementet

Vi samler nettbransjen for å gi deg faglig påfyll! Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Hvem passer det for?

Konferansen passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - enten som netteier, leverandør, konsulent eller entreprenør. Regionalnettsdagene favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Program

Årets program er ennå ikke fastsatt. Vi jobber med saken.

Portrett av Magnus Johansson

Fagansvarlig

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Prosjektleder

E-post:

Mobil: 474 83 829

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering åpner

09:30

Arrangementet starter

Program kommer

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Overnatting

Regionalnettsdagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles av deltakerne selv ved å sende e-post til arena@olavthon.no eller ringe 66 93 60 00. Husk å oppgi rabattkode 141221RENA for å oppnå spesialpris på kr. 1595,- pr natt ved bestilling innen 16. november.

Merk at reservasjoner som gjøres via internett eller andre kanaler, og i ettertid henvises til denne bestillingskoden, innrømmes ikke den oppgitte spesialpris – da er det prisen som er booket og bekreftet som gjelder.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat.

Registrering for fysiske deltakere starter kl. 09.00 den 14. desember. Arrangementet starter kl. 09.30.

De som deltar digitalt får tilsendt lenke til sendingen 1 time før start.