Hovedinnhold

Overordnede rammer for forsyningsnettet

Hvordan skal det norske forsyningsnettet bygges og forvaltes? REN skal prøve å gi svar på dette gjennom det nye RENbladet 8102 «Overordnede rammer for forsyningsnett».

Om webinaret

Det arrangeres et gratsiwebinar der vi ønsker diskusjon rundt temaet og RENbladets innhold. RENbladet sendes på høring 19. november og det er bra om du i forkant av webinaret har lest gjennom RENbladet og notert ned tilbakemeldinger/spørsmål.

RENbladet skal være et strategisk- og overordnet blad for bransjen som gir prinsipper for hvordan forsyningsnettet fra 132 kV til 230 V skal bygges og forvaltes.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet RENbladet i samarbeid med REN er:

  • Andreas Rosendahl Simonsen, Elvia
  • Runar Tandstad og Idar Dahl, Mørenett
  • Olav Stensli, Glitre Energi Nett
  • Ingar Dalen, Lede
  • Terje Taraldsen, REN
  • Vidar Jakobsen, Agder Energi Nett
Portrett av Hans Brandtun

Fagansvarlig

Hans Brandtun

Teknisk sjef

E-post:

Mobil: 404 00 371

Teknisk strategi, utvikling og koordinering

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Gjennomføring av webinaret

Webinaret gjennomføres på Teams og du delta fra der du er. Meld deg på og du vil motta en lenke til møtet på e-post innen 30 minutter før oppstart. Det er ønskelig med spørsmål og dialog med deltakerne underveis. Du kan stille spørsmål muntlig eller via chat.