Hovedinnhold

Innføring i nye NEK 440:2022

Vi gir deg innføringen du trenger etter lansering av ny NEK 440:2022.

Om kurset

Kurset vil ta for seg viktige deler av NEK 440, samt oppdateringer som er gjort i siste utgave. Du vil bli godt kjent med NEK 440 sine ulike deler. Vi gjennomgår også viktige knytninger og krav til annet regelverk som FEF, kraftberedskapsforskrift, NVF, PBL, TEK17 osv.

Du vil få vite hvilke viktige RENblad du må kjenne til og du vil gjennom kurset få en god oversikt over normkrav gitt i RENbladene og hvilke verktøy som kan være aktuelle.

Tema:

 • Generelle krav – valg av anleggsted, risikovurderinger etc.
 • Isolasjonskoordinering
 • Valg av utstyr – ytre påvirkninger
 • Elektriske installasjoner; avstander i utendørsanlegg, bygninger
 • Sikkerhetstiltak; beskyttelse mot direkte/indirekte berøring, brann, merking og lekkasje
 • Vern, automatisering og hjelpesystemer
 • Design av jordingssystem
  • Prosjektering og måling
  • M-tiltak
  • Reduksjonsfaktor

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot ingeniører/planleggere/prosjekterere som vil oppdateres seg på ny NEK440:2022.

Portrett av Espen Masvik

Fagansvarlig

Espen Masvik

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 900 72 584

Transformatorstasjoner - 132 kV nett

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Foredragsholdere

Hans Brandtun

Teknisk sjef

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

Espen Masvik

Prosjektleder

Praktisk gjennomføring

Dette er et fysisk kurs. Registrering starter kl. 09:00 den 13. september. Kurset starter kl. 09:30 og varer frem til kl. 17:30 på dag 1. Felles middag på hotellet kl. 19:00. Dag 2 startet kl. 08:30 og varer frem til kl. 15:30.

Overnatting

Kurset arrangeres på Thon Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å bruke denne lenken.

For å oppnå spesialpris på kr 1.995,- pr natt må bestillingen være gjort innen 29. august 2022.