Hovedinnhold

Hva er nytt i NEK400:2022?

Vi gir deg innføringen du trenger etter revidering av NEK 400.

Om kurset

Standarden, NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner, er grunnleggende standard for å kunne prosjektere og utføre lavspenningsdistribusjonsnett, samt lavspenningsforsyning av transformatorstasjoner.

På kurset vil de viktigste delene i standarden gjennomgås, samt endringer etter revideringen som ble gjort i mai 2022.

Det blir også fokus på dens tilknytning til standarden NEK 399, samt forskriften FEL og spesielt forsyningsforskriften FEF.

Kurset er lagt opp som forelesning med visning av animasjonsfilmer og oppgaveløsning.

Hvem passer kurset for?

Kurset er tilrettelagt for alle som prosjekterer og utfører LS distribusjonsnett og lavspenningsforsyning av transformatorstasjoner.

Portrett av Hans Brandtun

Fagansvarlig

Hans Brandtun

Teknisk sjef

E-post:

Mobil: 404 00 371

Teknisk strategi, utvikling og koordinering

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Foredragsholdere

Hans Brandtun

Teknisk sjef

Praktisk gjennomføring

Dette er et fysisk kurs. Registrering starter kl. 09:30 den 6. september. Kurset starter kl. 10:00 og varer frem til kl. 17:30 på dag 1. Felles middag på hotellet kl. 19:00. Dag 2 startet kl. 08:30 og varer frem til kl. 14:00.

Overnatting

Kurset arrangeres på Thon Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å bruke denne lenken.

For å oppnå spesialpris på kr 1.995,- pr natt må bestillingen være gjort innen 8. august 2022.