Innføring i nye NEK 400:2022

Vi gir deg innføringen du trenger etter revidering av NEK 400:2022.

Om kurset

Standarden, NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner, er grunnleggende standard for å kunne prosjektere og utføre lavspenningsdistribusjonsnett, samt lavspenningsforsyning av transformatorstasjoner.

Standarden er revidert i mai 2022, og de viktigste endringene blir gjennomgått med spesiell vekt på:

  • Fordelingssystem og parallelle strømkilder i del 3
  • Beskyttelse for sikkerhet i del 4
  • Valg av utstyr i del 5

Følgende kapitler blir også gjennomgått siden disse er viktig å ha kunnskap om sett fra nettselskapene sin side:

  • Del 806 Batteri installasjoner
  • Del 824 Elektriske installasjoner for ladeklare bygg
  • Del 810 Valg, utførelse og montasje av fordelingstavler
  • Del 712 Strømforsyning med solcelle paneler
  • Del 722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Kurset er lagt opp som forelesning med visning av animasjonsfilmer og oppgaveløsning.

Hvem passer kurset for?

Kurset er tilrettelagt for alle som prosjekterer og utfører LS distribusjonsnett og lavspenningsforsyning av transformatorstasjoner.

Overnatting

Kurset arrangeres på Thon Hotel Slottsparken i Oslo. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å bruke denne lenken. Rom kan også bestilles over telefon/e-post ved å oppgi koden 240523RENA.

For å oppnå spesialpris på kr 2.095,- pr natt må bestillingen være gjort innen 24. april 2023.

Foredragsholdere

Bilde av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Teknisk sjef

Bilde av Espen Masvik

Espen Masvik

Prosjektleder

Praktisk gjennomføring

Dette er et fysisk kurs. Registrering starter kl. 09:30 den 24. mai. Kurset starter kl. 10:00 og varer frem til kl. 17:30 på dag 1. Felles middag på hotellet kl. 19:00. Dag 2 startet kl. 08:30 og varer frem til kl. 14:00.