Hovedinnhold

Innføring i nye NEK 400:2022

Vi gir deg innføringen du trenger etter revidering av NEK 400:2022.

Om kurset

Standarden, NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner, er grunnleggende standard for å kunne prosjektere og utføre lavspenningsdistribusjonsnett, samt lavspenningsforsyning av transformatorstasjoner.

Standarden er revidert i mai 2022, og de viktigste endringene blir gjennomgått med spesiell vekt på:

  • Fordelingssystem og parallelle strømkilder i del 3
  • Beskyttelse for sikkerhet i del 4
  • Valg av utstyr i del 5

Følgende kapitler blir også gjennomgått siden disse er viktig å ha kunnskap om sett fra nettselskapene sin side:

  • Del 806 Batteri installasjoner
  • Del 824 Elektriske installasjoner for ladeklare bygg
  • Del 810 Valg, utførelse og montasje av fordelingstavler
  • Del 712 Strømforsyning med solcelle paneler
  • Del 722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Kurset er lagt opp som forelesning med visning av animasjonsfilmer og oppgaveløsning.

Hvem passer kurset for?

Kurset er tilrettelagt for alle som prosjekterer og utfører LS distribusjonsnett og lavspenningsforsyning av transformatorstasjoner.

Portrett av Hans Brandtun

Fagansvarlig

Hans Brandtun

Teknisk sjef

E-post:

Mobil: 404 00 371

Teknisk strategi, utvikling og koordinering

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Foredragsholdere

Hans Brandtun

Teknisk sjef

Espen Masvik

Prosjektleder

Praktisk gjennomføring

Dette er et fysisk kurs. Registrering starter kl. 09:30 den 6. september. Kurset starter kl. 10:00 og varer frem til kl. 17:30 på dag 1. Felles middag på hotellet kl. 19:00. Dag 2 startet kl. 08:30 og varer frem til kl. 14:00.

Overnatting

Kurset arrangeres på Thon Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å bruke denne lenken.

For å oppnå spesialpris på kr 1.995,- pr natt må bestillingen være gjort innen 8. august 2022.