Høyspenningskonferansen 2023

NEK og REN inviterer til konferanse hvor vi belyser den siste utviklingen innen nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid. Det vil være fokus på standardenes rolle og praktiske tilnærminger til dette for ulike deler av kraftsystemet.

Nasjonal og internasjonalt fokus på elektrifisering og på utbygging av ny fornybar kraftproduksjon skaper behov for store investeringer i infrastruktur for strømnettet.

Som rapportene fra NOU 6 «Nett i tide» og NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» viser, er infrastruktur for elektrisitet sentralt for å nå nasjonale og internasjonale målsettinger.

Det er enorme investeringer i kraftnettet som er planlagt fremover. Målt i kapasitet (MW) må strømnettet utvides mer de neste 10 årene enn det Norge har etablert frem til nå. Det er svært viktig å samarbeide og å forvalte sine anlegg og verdier på best mulig måte.

Vi ønsker med dette arrangementet å vise hvordan standardisering er en viktig arena for å sammen finne de beste løsningene.

Se program og påmelding på NEKs konferansesider.