Hovedinnhold

Fellesføring

Det å kunne dele stolper er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det kan være både HMS- og estetiske utfordringer når mange aktører skal benytte seg av de samme stolpene. Derfor er det viktig å ha en god avtale i bunn.

Om kurset

På dette kurset vil vi snakke om:
• Lovverket rundt fellesføring
• RENblad 5011 - Fellesføring av LS-luftnett
• RENblad 2015 - Fremføring av ekom i HS-luftnett
• Bredbåndsutbyggingsloven
• Avtale om leie av plass i rør for framføring av fiber
• Avtale om leie av fiber i en OPGW
• En gjennomgang av nye LS-mast
- Beregning og visning av resultantkraft
- Dimensjonering av fjellbolter ved bruk av bardun
- Flere avgreininger og mulighet for å oppgi vinkel på disse
- I tillegg gjennomgår vi de mindre oppdateringer som er gjort

Etter at du har deltatt på dette kurset vil du ha kunnskap om krav i bredbåndsutbyggingsloven og hvilke forslag REN har for å etterleve disse kravene. Du skal også ha fått kunnskap om krav og anbefalinger ved bygging av fellesføring mellom kraft og ekom i et LS-luftnett. Du vil i tillegg klarer å dimensjonere lavspentstolper korrekt.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg primært mot de som planlegger og prosjekterer fellesføringsanlegg og de som behandler søknader om fremføring av ekom i nettselskapets infrastruktur. Men jobber du som driftsleder/driftsansvarlig, utfører byggingen av fellesføringsanlegg eller planlegger og prosjekterer lavspentnett ink. fellesføring er dette et kurs du bør delta på.

Kurset krever ingen forhåndskunnskaper.

Program

12:00

Velkommen

          

Fellesføringsavtalen

          

RENblad 5011 fellesføring av LS-luftnett

12:55

Pause

13:05

Bredbåndsutbyggingsloven

          

RENblad 2015 fremføring av ekom i HS-luftnett

          

RENblad 1816 strekking og skjøting av OPGW

          

Avtale om leie av fiber i en OPGW

          

Avtale om leie av plass i rør for framføring av fiber

13:50

Pause

14:00

Gjennomgang av LS-mast

15:00

Sending slutt for dagen

Velkommen tilbake torsdag 25. februar kl. 08.30

Foredragsholdere

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

Hvordan gjennomføres nettkurset?

Merk at kurset går over to dager der dag én er en gjennomgang av teori og dag to er oppgaveløsning og gjennomgang av disse.

Dette er et nettkurs som du kan delta på fra der du er. Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post innen 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til kursholderne via chat.

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i minst 14 dager etter sending.