Hovedinnhold

Elmåledagene 2022

REN og Energi Norge har gleden av å invitere til Elmåledagene 2022. Elmåledagene gjennomfører vi i Lillestrøm, samtidig som Eliaden 2022!

Les mer om program, tematikk og praktisk informasjon på energinorge.no

Elmåledagene er for deg som jobber i et nettselskap, er beslutningstaker på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører; deg som jobber med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere, kvalitetssikring, bruk og analyse av måleverdier.

Portrett av Knut G. Eliassen

Fagansvarlig

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 908 37 812

Elmåling • Stikkprøveadministrasjon av elmålere