Hovedinnhold

Elmåledagene 2021

REN og Energi Norge har gleden av å invitere til Elmåledagene 2021. Etter en lengre periode med digitale konferanser, blir årets konferanse gjennomført fysisk i Bergen.

På årets elmåledager løfter vi blikket og ser fremover. AMS er rullet ut, men hvilke nye utfordringer ligger i det måletekniske? Hvordan tar vi i bruk dataene videre i selskapene for å genere verdi? AMS-målerne gir oss gode og nøyaktige måledata og snart innfører vi effektbaserte tariffer; hvordan sikre samspill mellom tariffer og data for mer effektiv drift og utvikling av kraftsystemet?

Les mer på energinorge.no

Portrett av Knut G. Eliassen

Fagansvarlig

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 908 37 812

Elmåling • Stikkprøveadministrasjon av elmålere