Hovedinnhold

Elmåledagene

Elmåledagene - et samarbeid mellom Energi Norge og REN

Om arrangementet

Vi har fått mange nye spennende muligheter for nettdrift og kundebehandling nå når innføringen av AMS-målere så godt som er sluttført. Data fra målerne gir oss en helt annen mulighet til å utvikle nye tjenester og produkter. På agendaen i år er det innlegg om hvilke muligheter markedsaktørene har ved å benytte måledataene for aksjoner i kraftmarkedet.

Vi går også inn på kundenytten gjennom at kundene nå får tilgang til måleverdiene gjennom egen utgang på måleren. Dette kan brukes både til å følge eget forbruk online, og ikke minst til å styre egne laster.


Hvem passer temadagene for?

Dette arrangementet passer deg som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere og kvalitetssikring av måleverdier hos nettselskapene. Er du enten beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken eller måler- og tjenesteleverandører er du også velkommen til oss.


Praktisk informasjon

Påmelding og fullstendig program finner du her.
Energi Norge er hovedarrangør og praktiske spørsmål rettes derfor til jl@energinorge.no.