Hovedinnhold

Driftslederforum

Driftslederforum er vårt årlige samlingssted for nøkkelpersoner i driften av norske nettanlegg. Forumet er en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling mellom netteiere.

Om forumet

Driftslederforum blir en god kombinasjon av foredrag og diskusjon. Du blir oppdatert innen regelverk og forskrifter, og får innsyn i hovedfunnene fra siste års myndighetstilsyn i nettanlegg. Vi stiller også med utfordrende oppgaver som skal løses i grupper, der du får lære hvordan dine kollegaer i andre nettselskaper jobber. I tillegg får du være med å påvirke retningslinjer og RENblad med fokus på drifts- og sikkerhetsrelaterte virksomhetsområder.

Hvem passer det for?

Er du driftsleder, faglig ansvarlig eller på annen måte er sentral i selskapets sikkerhetsarbeid, meld deg på. Forumet passer for både nettselskaper med områdekonsesjon og selskaper med privateide, elektriske anlegg.

Program

Aktuelle tema for årets forum:

  • Regelverk, forskrifter og myndighetskrav
  • Endrede forutsetninger med nye lover og forskrifter
  • Gruppearbeid
  • Driftsleders instrukser
  • Nye RENblader
Portrett av Kai Solum

Fagansvarlig

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

E-post:

Mobil: 959 75 019

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring • AUS - arbeid under spenning

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

10:00

Registrering starter

10:30

Velkommen ved Kai Solum i REN

10:45

Avklaringer DSB/REN

Presentasjon av Temasider "Avklaring DSB/REN" ved Kai Solum i REN

11:15

HMS - Energibransjens troverdighet

ved Arild Borgersen i Nettpartner

12:00

Nytt fra anskaffelsesretten

Ved Jahn Egil Osestad i Simonsen Vogt Wiig

12:30

RENs styrende dokumenter for vedlikehold

Ved Øyvind Slethei i REN

13:00

Lunsj

14:00

Avtaler rundt fellesføring og fiber

Ved Robin Aker Jacobsen i Simonsen Vogt Wiig AS

14:45

Informasjon fra Arbeidstilsynet

Ved Anne Sørum i Arbeidstilsynet

15:15

Pause

15:30

Krav til beredskap

Ved Helge Ulsberg i NVE

16:15

Bredbåndsutbyggingsloven

Ved Svein Roar Jonsmyr i Nkom

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Overnatting

Driftslederforum arrangeres på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. Overnatting bestilles av deltakerne selv ved å klikke her.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat.

Registrering for fysiske deltakere starter kl. 10.00 den 27. september. Arrangementet starter kl. 10.30.

De som deltar digitalt får tilsendt lenke til sendingen 1 time før start.