Våre arbeidsgrupper

Våre arbeidsgrupper

Lurer du på hvilke arbeidsgrupper REN har? Nytt på web er at vi har listet opp hvilke faggrupper, referansegrupper og prosjektgrupper vi har - og hvilke komiteer vi er med i.

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS er en kompetansebedrift, men vi besitter overhodet ikke all kompetansen som er nødvendig for vår virksomhet. Vi eksisterer fordi nettselskapene (våre eiere), våre medlemmer og bransjen generelt deler sin kunnskap med oss i ulike råd og arbeidsgrupper.  Vi har

  • Faste "fag-grupper" som består av representanter for bransjen sammen med REN.  Den viktigste faggruppen kalles "Hovedfaggruppen".
  • Prosjektgrupper begrenset av tema og tid
  • Referansegrupper for de ulike systemene/IT-tjenestene REN tilbyr

...og vi deltar også i eksterne prosjekter og komiteer.

Vi har under "Om REN" publisert en oversikt over noen av arbeidsgruppene, se menypunkt "Arbeidsgrupper" - eller følg linken for å se en oversikt og se nærmere på gruppene og deres medlemmer.