Tesla-lading til besvær

Tesla-lading til besvær

Tesla-lading kan bli forstyrret av smarte målere, viser det seg i en sak først rapportert i REN-Nytt nr. 6 i 2015

REN har hatt kontakt med en nettkunde som hadde ladeproblemer på sin Tesla el-bil. Bilen ble i perioder brukt til dagpendling hvor han kjørte over 40 mil om dagen, så lading av bilen hjemme var viktig for at han skulle få hverdagen til å gå sammen. Bilen sluttet derimot plutselig å lade ordentlig, og han kunne ikke skjønne helt hvorfor dette hadde skjedd.

Etter mye frem og tilbake fant han ut at bilen avbrøt ladingen flere ganger i timen. Han tok kontakt med Tesla, og bilen stod på deres verksted i to uker og mye av ladesystemet ble byttet ut. Tesla fant derimot ingen problem med bilens systemer, men når bilen kom hjem igjen var ladeproblemene som før. Etter tre måneder med ladeproblemer tok bileier kontakt med Tesla i Nederland. Selskapet mistenkte at forstyrrelser i form av overharmonisk strøm/spenning fra motorstyringer i området kunne føre til slike problemer. Det lokale nettselskapet ble koblet inn, og det ble gjort undersøkelser med hensyn på spenningsproblemer i området. Nettselskapet mente derimot at det ikke var noen spenningsproblemer som kunne føre til dette.

Etter hvert klarte bileier å se sammenhengen med at ladeproblemet oppstod samtidig som nettselskapet installerte nye toveiskommunikasjons smart-målere med PLC i området (Power-Line Communication, data-kommunikasjon over strømnettet). Bileier ble enig med nettselskapet at de for en periode skulle redusere oppdaterings-hyppigheten for målerne, for å teste om ladingen da fungerte bedre. Målerne i hele området ble da satt til å oppdatere en gang i døgnet mot før en gang i timen - og vips, så fungerte bil-ladingen som den skulle.

Bileier er mer enn middels interessert i slike problemstillinger, og hadde aldri funnet ut av dette uten både tålmodighet og egen kunnskap. Han har blant annet tidligere jobbet med testing av kommunikasjonsutstyr. PLC utstyret som ble brukt var testet mot EMC krav, men mistanken går i retning av at mange enheter sammen fører til dette problemet - eller at det er et resonansproblem i den trafokretsen som fører til dette. Bilen lader fint på andre mindre trafokretser med samme måler/PLC-utstyret installert.

Saken viser med tydelighet de nye faglige utfordringen som både bransjen og kundene står ovenfor. I dag blir det installert mange nye avanserte nettsystemer, og det kommer stadig til nye typer avanserte belastninger. Hvordan får man alt dette til å fungere sammen? Hvem skal løse problemer når de oppstår, og ikke minst: hvem skal betale for disse løsningene?

 

Kåre Espeland, REN AS

 

Andre aktuelle saker om temaet: