TEMADAGER VEILYS 2014

TEMADAGER VEILYS 2014

Presentasjoner fra Temadager Veilys 2014

Program

 1. Velkommen - Zvonko Tufekcic, REN
 2. Tema fra tilsyn - Espen Masvik, DSB
 3. Måling av veilys anlegg - Lars Ekern, NVE
 4. Belysning av veier, gater og byrom - Erlend Lillelien, Lyskultur
 5. REN håndbok – Hans Brandtun, REN
 6. Styring av veilys-kontroll og reduserte driftskostnader - Ketil Westgaard, Datek Light Control AS
 7. Praktisk erfaring ved etablering av styring av veilys anlegg - Johnny Steinbakk, Bodø Kommune
 8. Økonomiske vurderinger ved investeringer i styring av veilys – LCC - Pål Larsen, Norconsult AS
 9. Veilysarmatur og-lyskilder videre utvikling - Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS
 10. LED belysning i praksis - Morten Groseth, EnergyOptimal AS
 11. Få lyktestolpen ut av skyggen - Henning Holmøy, Stolper AS
 12. EIQuick - løsning for terminering av kabel i mast - Vidar Birkeland, Vik Ørsta
 13. Ny veilys kabel løsning - Øystein Tvedt og Bård Lillehaug, Nexans Norway AS
 14. Tema fra Statens Vegvesen/Veg direktoratet -
  Morten Iversen, Statens vegvesen
  Per Ole Wanvik,Vegdirektoratet
  Arve Jonassen, Vegdirektoratet
 15. Blending – teori og praksis - Tore Krok Nielsen, Cowi
 16. Kommune som eier av veilys nettet - Utfordringer og muligheter - Terje Raasok, Fet kommune
 17. Erfaringer med veilys arbeid fra entreprenør, status – fremtid - Jøran Nilssen, Skagerak Elektro