Temadager Vedlikehold 06.-07.11.2013

Temadager Vedlikehold 06.-07.11.2013

Her er presentasjonene fra Temadager Vedlikehold 06.-07.11.2013 på Thon Hotell Gardermoen.

DAG 1

 1. Myndighetenes nye krav til vedlikehold - Helge Ulsberg - NVE
 2. Myndighetenes krav til vedlikehold av nettanlegg - Espen Masvik - DSB
 3. REN vedlikeholdsstrategi og Vedlikeholdsstandard for Transformatorstasjoner - Stig Fretheim - REN
 4. Vedlikeholdsstandard for Distribusjonsnett - Hans Brandtun - REN
 5. Vedlikehold av nettstasjoner - Jørn Berntzen - Hafslund
 6. FASIT som underlag for vedlikeholdsplanlegging - Jørn Heggset - Statnett
 7. Planlegging av vedlikehold - Eivind Solvang - Sintef
 8. SHA plan ved vedlikeholdsoppdrag - Hans Brandtun - REN
 9. Utførelse av vedlikehold sett fra oppdragsgiver sin side - Johannes Moen - AE Nett
 10. Utførelse av vedlikehold sett fra utfører sin side - Per Åge Nymann - Nettpartner
 11. Bruk av måleutstyr for faserekkefølge ved skjøting av kabel - Sjur Steen-Nilsen - BKK
   

DAG 2

 1. Vedlikeholdshåndbok kraftledninger - Steinar Refsnæs - Sintef
 2. Vedlikeholdshåndbok kabler - Sverre Hvidsten - Sintef
 3. Vedlikehold av PEX-kabler - Bård Gimse - EB Nett
 4. Tilstandskontroll transformatorstasjon - Marius Engebrethsen - REN
 5. Vedlikeholds-system i SKS-P - Alf Harry Restad - SKS
 6. Vedlikehold av transformatorer - Odd Arne Lund - Hafslund
 7. Vedlikehold av komponenter I trafostasjon - Marius Engebrethsen - REN
 8. Vedlikehold av bygg og anbefalte  filterløsninger for oljegruber - Marius Engebrethsen - REN
 9. Test av filterløsninger for oljegruber - v/Per Olav Hetland, Statkraft