Temadag rettigheter for elektriske anlegg - 2014

Temadag rettigheter for elektriske anlegg - 2014

Temadagen er rettet mot de som jobber med planlegging, prosjektering og drift av elektriske anlegg. Temadagen tar for seg hvordan man bør forholde seg til grunneiere og offentlige myndigheter i forbindelse med nettanlegg. Nettselskaper møter stadig utfordringer i forbindelse med veimyndigheter. Vi tar opp dette som et tema og viser hvordan man kan forholde seg til veimyndigheter i ulike saker i forbindelse med nybygging og flytting av anlegg. Arealplaner er et viktig verktøy for å oppnå fornuftig arealdisponering. Temadagen tar for seg hvordan man kan uttale seg til slike planer. Vi tar også for oss hvordan man på REN sine sider kan finne og bruke de standarddokumentene som er laget.

 

  1. Innledning - Alf Karlsvik, TrønderEnergi Nett AS
  2. RENblad og temaside for rettigheter - Kåre Espeland, REN AS
  3. Forprosjektering, prosjektering og forelegging - Ronny Hatterud, Eidsiva Nett AS
  4. Prosjektering - Erverv av privat og offentligrettslige tillatelser - Tony Molund Johansen, Troms Kraft Nett A
  5. Tillatelser til etablering i offentlig vei - Per Ivar Tautra, BKK Nett AS
  6. Ekspropriasjon - Per Ivar Tautra, BKK Nett AS
  7. Krav om flytting fra veimyndigheter - Jens Naas-Bibow, Advokatfirmaet Thommesen AS
  8. Uttalelser til arealplaner - Ann Hauge og Oddmund Arntsberg, Hafslund Nett AS