Temadag Offentlige anskaffelser

Temadag Offentlige anskaffelser

Presentasjoner og deltakerliste fra Temadag Offentlige anskaffelser - Hotel Bristol, 22. november 2017

  1. Åpning og innledning - Bjarte Sandal, REN
  2. Regelverket for offentlige anskaffelser - Marie Braaland, Advokatfirmaet Grette
  3. Bruk av standardkontrakter - Ruben Øverby, Advokatfirmaet Grette
  4. Nettselskaps bruk av standardkontrakter - Christian Moe, BKK
  5. Bruk av RENblad i anskaffelser - Stig Fretheim, REN
  6. Erfaringer med hvordan nettselskap anskaffer sett fra en leverandørs ståsted - Marianne Bergflødt og Leif-Wilheilm Ramslie, ABB
  7. Erfaringer fra rettspraksis og KOFA - Lene Moe Blom, Advokatfirmaet Grette
  8. Deltakerliste